SOW-PWM010
Jeugdrecht, beleid en ethiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM010
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.E.J.M. Tellings
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
S2  (30-01-2017 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
S2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
  • toe te lichten welke juridische kaders, wetgeving, beleidsstructuren en beleidsmaatregelen relevant zijn voor het pedagogische werkveld en pedagogische professionals.
  • op meta-niveau beleid en wetgeving te analyseren en te interpreteren door de impliciete normatieve vooronderstellingen ervan te benoemen en deze in verband te brengen met onderliggende denkkaders.
  • de consequenties van beleid en wetgeving te benoemen voor de situatie van kinderen en hun directe leefomgeving en voor de (ortho)pedagogische beroepspraktijk.
  • uit te leggen hoe recht, beleid en ethiek op het gebied van jeugd, gezin en onderwijs elkaar raken en vaak onderling verweven zijn.
  • te reflecteren op bestaand beleid en wetgeving, door argumentaties kritisch te beoordelen en op basis hiervan een onderbouwde positie in te nemen ten opzichte van het ontwikkelen en beïnvloeden van beleid en recht.
Inhoud

De cursus is opgebouwd uit twee delen.
Het ene deel gaat over beleidsvraagstukken. Aan de orde komen analyse van jeugd- en  gezinsbeleid; evidence-based handelen als (ortho)pedagoog; diagnosedruk en doelmatige zorg in de orthopedagogische praktijk; autonomie in de driehoek kind-ouders-(ortho)pedagoog.
Het andere deel gaat over jeugdrecht in relatie tot beleid en ethiek. Aan de orde komen ouderschap en gezag; kinderbescherming; jeugdstrafrecht en de jeugdwet.

 
Niveau
PW.Master

Toetsinformatie
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
dr. Femke Takes: T: 024-3612814, E f.takes@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcollege, zelfstudie en opdrachten

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok S2, Blok S2