SOW-PWM030
Coaching in de praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM030
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
drs. M. Kok
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M. Kok
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 31-08-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Inschrijving mogelijk t/m 24 januari 2017
OpmerkingInschrijving mogelijk t/m 24 januari 2017
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus is de student in staat om:

  • een onderbouwde visie te geven op het onderscheid tussen de rol van een orthopedagoog als coach en de rol van een orthopedagoog als behandelaar/ therapeut en kritisch te reflecteren op de eigen invulling daarvan;
  • collega's te ondersteunen door een begeleidingstraject uit te voeren gericht op het stimuleren van persoonlijke of professionele groei of het optimaliseren van het functioneren van een team en hierover te rapporteren;
  • een individu en/of team te coachen bij het signaleren, analyseren, benoemen en bespreken van problemen en het opstellen van doelen en een plan van aanpak, met oog voor de context en kracht van het individu/ team;
  • kennis van veranderingsprocessen, beïnvloeding en groepdynamische principes onderbouwd in te zetten tijdens een begeleidingstraject;
  • structuur aan gesprekken te geven door actief te luisteren, adequate vragen te stellen, aan te sturen op systematische reflectie en samen te vatten.
Inhoud

Als professional werkt een orthopedagoog niet alleen met cliënten in een hulpverleningssituatie, maar ook met andere professionals in een team. De expertise van een orthopedagoog kan gevraagd worden om individuele collega's binnen een team - of het team zelf - te ondersteunen door middel van coaching. Coaching is een interventie die tot doel heeft de persoonlijke groei van een persoon (coachee) te stimuleren of het functioneren van een team te optimaliseren. Dit gebeurt door een proces van systematische reflectie en zelfgestuurd leren gericht op het gezamenlijk formuleren van doelen en oplossingen. De coach kan in dit proces gebruik maken van verschillende coachingsmethodieken. Coach en coachee werken hierbij op basis van gelijkwaardigheid, anders dan in een hulpverleningssituatie.
Omdat coaching zich kan richten op individuen en teams komen beide aspecten binnen deze cursus aan bod. Nadrukkelijk zal een koppeling gemaakt worden tussen de theorie en de (stage)praktijk: opdrachten die bij deze cursus horen zullen voornamelijk uitgevoerd worden op de stage. In dit opzicht verschilt deze cursus van het themavak 'coaching' in de bachelorfase.

Niveau
PW.Master

Toetsinformatie
Opdrachten en portfolio

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
drs. Marijke Kok, E: coachingindepraktijk@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen en artikelen uit de beroepspraktijk.

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroepen, zelfstandige opdrachten, groepsopdrachten

Toetsen
Verslag
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok JAAR