SOW-PWM080
Risicogedrag: onderzoek en klinische praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM080
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
prof. dr. H.C.M. Didden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.K. Larsen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.K. Larsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.K. Larsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Luijten
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
1-2  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat:
  1. Zelfstandig de huidige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de ‘evidence-based’ preventies en interventies op het gebied van middelengebruik, overgewicht en agressie bij kinderen en adolescenten toe te lichten. (1,4,9)
  2. Zelfstandig deze wetenschappelijke kennis te integreren en toe te passen bij de ontwikkeling van een nieuwe (preventieve) interventie. (1,5)
  3. Zelfstandig kennis over diverse theorieën en baanbrekend onderzoek over risicogedrag, gedragsregulatie en gedragsverandering toe te lichten en zo goed mogelijk te integreren en toe te passen bij de ontwikkeling van een nieuwe (preventieve) interventie. (5)
  4. Zelfstandig de gangbare wetenschappelijke onderzoeksmethoden (o.a. design, meetinstrumenten) uit te leggen en toe te passen die noodzakelijk zijn voor het evalueren van de effectiviteit van een (preventieve) interventie in de praktijk. (6,7)
Inhoud
Het doel van deze cursus is het vergroten van de theoretische en toegepaste kennis op het gebied van risicogedrag alsmede klinische vaardigheden aan de hand van het scientist-practitioner model. Volgens het scientist-practitioner model neemt de professionele hulpverlener of gedragskundige niet alleen kennis van de wetenschappelijke theorieën, maar past hij of zij deze kennis toe voor een beter begrip van praktijkproblemen en voor het ontwikkelen van effectieve interventies om deze problemen te verminderen. Studenten zullen zelfstandig een preventie- of interventieprogramma gericht op de reductie van risicovol middelengebruik, eetgedrag of agressief gedrag ontwikkelen op basis van de literatuur en behoeftes vanuit de praktijk. Hiervoor maken studenten gebruik van een zogenoemde gestandaardiseerde ‘Intervention Mapping’ procedure. Door het volgen van deze procedure maken studenten ook nadrukkelijk kennis met het spanningsveld tussen onderzoek en praktijk. Het vak is bedoeld om studenten voor te bereiden op hun functie in hun toekomstige werksetting. De opgedane kennis kan binnen het werkveld van de ‘Pedagoog’ worden benut bij het opzetten van nieuwe interventies op maat die zijn afgestemd op de behoeften van specifieke doelgroepen.
 
Niveau
PW. Master

Toetsinformatie
Een verslag van de ontwikkeling, het protocol en de evaluatie van het binnen de cursus zelf ontwikkelde preventie- of interventieprogramma

Contact informatie
dr. Junilla Larsen, E: j.larsen@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Boekhoofdstukken en artikelen (nader bekend gemaakt op Blackboard)

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen en opdrachten.

Opdrachten

Algemeen
Met behulp van opdrachten
leert de student een preventie- of interventieprogramma te ontwikkelen via een Intervention Mapping procedure

Toetsen
Verslag
Weging1
GelegenhedenBlok 1, Blok 2