SOW-PWM095
Theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM095
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. M.A.J. Kleemans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.J. Kleemans
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.J. Kleemans
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.H.J. Thoonen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
1  (04-09-2017 t/m 29-10-2017)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
  1. Zelfstandig algemene theorieën over de ontwikkeling van het schoolse leren (i.e., technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenvaardigheid) uit te leggen, en toe te passen in concrete pedagogische en didactische situaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; (1)
  2. Zelfstandig algemene theorieën over verklarende aspecten van het schoolse leren (e.g., taal, faalangst, motivatie, sociale cognitie, inhibitie, aandacht, concentratie, werkgeheugen, thuisomgeving) uit te leggen, en toe te passen in concrete pedagogische en didactische situaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; (1)
  3. Zelfstandig de onder 1. 2. genoemde theoretische kaders vanuit een meta-perspectief aan elkaar te relateren, analyseren, en evalueren bij leerlingen met speciale leerbehoeften. (1)
Inhoud
In deze cursus ligt de focus op de leerprocessen van leerlingen met speciale leerbehoeften op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenvaardigheid. Het betreft hier leerlingen die door een complex samenspel van interne en externe belemmerende factoren (met veelal een te gering aantal bevorderende factoren) niet of nauwelijks vooruitgang boekt in het leren. Ter illustratie: je kunt hierbij denken aan een leerling met zwakke leesprestaties, voldoende intellectuele mogelijkheden, een geringe leermotivatie, laag zelfbeeld en een beperkte ondersteuning vanuit de thuisomgeving.

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de meest actuele en gangbare theorieën over de ontwikkeling van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenvaardigheid. Uitgelegd zal worden hoe wisselend en dynamisch de leerontwikkeling bij kinderen met speciale leerbehoeften in deze leerdomeinen kan verlopen en welke ontwikkelings- en omgevingsaspecten hierin bijzonder risicovol zijn (e.g., taal, werkgeheugen, aandacht, inhibitie, concentratie, motivatie, faalangst, geletterde en gecijferde thuisomgeving).

De cursus wordt afgesloten met een individueel schriftelijk tentamen met open vragen over de behandelde stof in de hoorcolleges en de verplichte literatuur.
 
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen (leerdoel 1 t/m 3)

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
dr. Tijs Kleemans T: 024-3612070; E: m.kleemans@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Hulme, C., & Snowling, M.J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Chichester, United Kingdom: Wiley Blackwell.
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende artikelen (worden t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt)

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok 1, Blok 2