SOW-PWM105
De scientist-practitioner binnen het speciaal leren
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM105
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. M.A.J. Kleemans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.J. Kleemans
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.J. Kleemans
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.H.J. Thoonen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
2  (30-10-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
  1. Zelfstandig theoretische modellen over de relatie tussen het schoolse leren (i.e., technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenvaardigheid) en verklarende aspecten (e.g., taal, faalangst, motivatie, sociale cognitie, inhibitie, aandacht, concentratie, werkgeheugen) uit te leggen, en toe te passen in concrete pedagogische en didactische situaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; (1, 6, 7)
  2. Zelfstandig de onder 1. genoemde theoretische modellen te toetsen en te evalueren bij leerlingen met speciale leerbehoeften in het primair en/of voortgezet onderwijs; (1, 6, 7)
  3. Een onderbouwde visie te geven gebaseerd op inzichten uit het scientist-practitioner model over de rol van de orthopedagoog in het passend onderwijs bij leerlingen met speciale leerbehoeften. (4,9)
Inhoud
In deze cursus ligt de focus op de toetsing en evaluatie van theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren in de orthopedagogische praktijk. Met "speciaal leren" wordt gedoeld op een groep leerlingen die door een complex samenspel van interne en externe belemmerende factoren (met veelal een te gering aantal bevorderende factoren) niet of nauwelijks vooruitgang boekt in het leren. Ter illustratie: je kunt hierbij denken aan een leerling met zwakke rekenprestaties, voldoende intellectuele mogelijkheden, een geringe leermotivatie, laag zelfbeeld en een beperkte ondersteuning vanuit de thuisomgeving.

Gedurende de cursus werken studenten aan een werkopdracht waarin een onderwerp -naar keuze- over de relatie tussen een leerdomein (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling of rekenvaardigheid) enerzijds en een verklarend aspect (bijv. werkgeheugen, motivatie, aandacht, faalangst) anderzijds verder wordt uitgediept in zowel theoretisch als praktisch opzicht. Dit onderwerp kan ingegeven zijn door persoonlijke interesse of door opgedane leerervaringen binnen de stage.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de opzet en toetsing van deze cursus. In het resterende deel van de cursus zullen inloopspreekuren worden georganiseerd. Deze inloopspreekuren hebben als doel om studenten persoonlijk en op maat te begeleiden bij de verdere theoretische en praktische verdieping van het werkstuk.
 
Niveau
PW.Master

Toetsinformatie
Werkstuk (leerdoel 1 t/m 3)

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Het hebben gevolgd van de cursus ‘Theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren’ (PWM095) wordt zeer aanbevolen.

Contact informatie
dr. Tijs Kleemans T: 024-3612070; E: m.kleemans@pwo.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Hulme, C., & Snowling, M.J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Chichester, United Kingdom: Wiley Blackwell.
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende artikelen (worden t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt)

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging1
GelegenhedenBlok 2