SOW-PWM220
Masterscriptie Pedagogische Wetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM220
Studiepunten (ECTS)15
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. R.A.T. de Kemp
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.A.T. de Kemp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.A.T. de Kemp
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om/ Met de scriptie laat de student zien dat deze in staat is om:
 
Inleiding 1. een relevante vraagstelling en hypothesen te formuleren, te onderbouwen en te relateren aan pedagogische theorievorming en wetenschappelijk onderzoek (1, 2, 3, 5)
Onderzoeksopzet 2. een onderzoeksopzet te maken gericht op de beantwoording van de vraagstelling (6, 7, 9)
Resultaten 3. op een betrouwbare wijze relevante gegevens te verzamelen, te analyseren en te overzichtelijk te verwerken  (7)
Conclusie en discussie 4. de uitkomsten en conclusie van het onderzoek te rapporteren en bediscussiƫren (1, 2, 3, 4, 5, 7)
Rapportage 5. het onderzoek wetenschappelijk verantwoord te rapporteren (8)
Inhoud

Voor de masterscriptie geldt dat het literatuuronderzoek als basis voor de inleiding grondig, diepgaand en uitputtend is (minimaal 20 Engelstalige bronnen) en er sprake is van een actuele en vernieuwende vraagstelling. De onderzoeksopzet dient een onderbouwde en kritische toelichting op onderzoeksbronnen, de onderzoeksprocedure en de analyse-strategie te bevatten. De data dient reëel te zijn voor ongeveer 85 uur dataverzameling, voldoende toegelicht en op overzichtelijke wijze weergegeven.  De conclusie is gerelateerd aan de vraagstelling, hypothesen en eerder uitgevoerd onderzoek en bevat reflectie, implicaties en suggesties voor onderzoek en praktijk op onderzoeks- en onderzoeksoverstijgend niveau. Het rapport heeft een omvang van 10.000 woorden en is logisch en systematisch opgebouwd, volgens vastgestelde opmaak. In overleg met de scriptiebegeleider zijn behalve kwantitatieve analyses ook kwalitatieve analyses, uitgebreid literatuuronderzoek, en filosofisch onderzoek (bij Pedagogische Ethiek) mogelijk.

Bijzonderheden
Start in september of februari

Niveau
PW.Master

Toetsinformatie
Aan de hand van het eindproduct van de student wordt beoordeeld of de student beschikt over een wetenschappelijke attitude en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelf wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en daarover zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren. De schriftelijke rapportage wordt door zowel de eigen docent als door een tweede lezer beoordeeld. Bij de beoordeling worden ook het leerproces, de inzet en de zelfwerkzaamheid van de student meegenomen. Tijdens de Scriptiepresentatiedag aan het einde van het studiejaar zal de student ook mondeling rapporteren over de scriptie.

Voorkennis
Bachelor Pedagogische Wetenschappen behaald (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
dr. Raymond de Kemp, T: 024-3616046, E: r.dekemp@pwo.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Boek
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th edition). Washington, DC: Author.
Boek
Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen (tweede druk). Den Haaf: Boom/Lemma.
Boek
Boeije, H., ‘t Hart, H., & Hox, J. (2009). Onderzoeksmethoden (8e druk). Boom Lemma uitgevers.
Boek
Bolt, A., & Bruins, W. (2013). Effective scientific writing: An advanced learner’s guide to better English (2nd ed.). Amsterdam: VU uitgeverij.
Boek
Burton, L. J. (2010). An interactive approach to writing essays and research reports in psychology (3rd edition). Milton Qld. Australia: John Wiley & Sons.
Artikelen
Conyers, D. (2010). Critical writing: A guide for IDS students. Retrieved from http://www.sussex.ac.uk/s3/Writing_Skills_Guide.2010.pdf
Boek
Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th edition). London: Sage Publications.
Boek
Mertens, D.M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitive, qualitative, and mixed methods. Sage Publications.
Boek
Van den Bercken, J. H. L. & Voeten, M. J. M. (2002). Variantieanalyse: De GLM-benadering. Groningen: Stenfert Kroese.
Boek
Voeten, M. J. M. & Van den Bercken, J. H. L. (2003). Lineaire Regressieanalyse. Groningen: Stenfert Kroese.

Werkvormen
Individuele begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De scriptie wordt individueel geschreven. Het scriptieproces wordt deels individueel begeleid. Indien mogelijk is de begeleiding samen met enkele masterstudenten die over hetzelfde onderwerp hun scriptie schrijven.

Toetsen
Scriptie
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR