SOW-PWM230
Masterstage pedagogiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM230
Studiepunten (ECTS)20
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
C.T.L. Kuijpers
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Takes
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Tijdens deze stage doet de student onderzoeks- en werkervaring op in een pedagogisch beleidsveld. Het gaat in deze stage om het ontwikkelen van analytische, wetenschappelijke, reflectieve en communicatieve competenties, die de student in staat stellen om bijvoorbeeld als beleidsadviseur of praktijkonderzoeker te gaan werken. 
 
Leerdoelen:
Aan het einde van de stage is de student in staat om:
  1. concepten, aannamen, argumenten en waarden die bepalend zijn voor het betreffende beleidsveld aan te wijzen en te becommentariƫren.
  2. (normatieve) vraagstukken in het betreffende veld te analyseren en te evalueren.
  3. een toegepast en methodisch verantwoord onderzoeksplan te ontwerpen met betrekking tot pedagogisch beleid en/of advies.
  4. zelfstandig veld- en literatuuronderzoek verrichten.
  5. een gedegen en goed geformuleerd artikel of rapport op te stellen dat getuigt van een doordachte visie, die in relatie staat tot de context van de organisatie. 
Inhoud
De student zoekt in principe zelf een stageplek. Dit kan bij verschillende organisaties, zoals gemeenten, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, adviesbureaus. De student kan de docent hierbij om advies vragen.
Op basis van een vraagstelling vanuit de organisatie of op basis van een eigen onderzoeksvraag stelt de student een stageplan op, waarin leerdoelen en aanpak zijn opgenomen. De keuze van de stageplaats en het opstellen van het stageplan doet de student in overleg met de docent. Voor aanvang van de stage is duidelijk wat de stagiair gaat doen en wat haar of zijn stage-product zal zijn. Het product van de stage kan een artikel, advies- of onderzoeksrapport of een portfolio zijn. De docent moet de stage voor aanvang goedkeuren.
 
Bijzonderheden
Van studenten die deze stage willen gaan volgen wordt gevraagd om van te voren contact op te nemen met de coƶrdinator. Instromen in een intervisiegroep is mogelijk in september en februari.
De stage maakt deel uit van de masterstage pedagogiek en leidt op tot NVO basispedagoog

Toetsinformatie
De stage wordt beoordeeld op basis van het stageplan, het stage-product, het stageverslag en de beoordeling van de instellingsbegeleider.

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).

Contact informatie
dr. Femke Takes, E: f.takes@pwo.ru.nl, T: 024-3612814

Werkvormen
Stage

Algemeen
Tijdens de stageperiode zijn er intervisiebijeenkomsten en individuele gesprekken met de docent.

Toetsen
Verslag
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR