SOW-PWM270
Criminogene factoren
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM270
Studiepunten (ECTS)4
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.J. Cima
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J. Cima
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.J. Cima
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
P1-P2  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
P1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In deze cursus gaan we in op het ontstaan en voortbestaan gedragsproblemen en mogelijkheden voor interventies in verschillende ontwikkelingsstadia, rekening houdend met criminogene factoren.  

Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. biologische, psychologische en sociale factoren die ten grondslag liggen aan crimineel gedrag te signaleren en te relateren aan gedragsproblemen en interventiemogelijkheden. (1,3)
  2. de levensfase waarin het criminele gedrag zich ontwikkelt en de behandeling plaatsvindt te duiden en relateren aan gedragsproblemen en interventiemogelijkheden. (1,5)
  3. een effectieve interventie te suggereren voor een gegeven casus, rekening houdend met criminogene factoren en de ontwikkelings- en behandelingsfase van het criminele gedrag. (5)
  4. te reflecteren op consequenties van genen, ontwikkeling en omgeving voor het behandelen en bestraffen van crimineel gedrag. (1,2)
Inhoud

Tijdens dit vak zal worden ingegaan op het biopsychosociaal model en invloed van biologische factoren op de ontwikkeling van crimineel gedrag.  Er wordt ingegaan op de vraag of mensen als psychopaat geboren worden en waarom het ene kind psychopaat wordt en het andere niet. Er zal dieper ingegaan worden op de morele ontwikkeling, sociale uitsluiting en ontwikkeling van antisociale persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens dit vak zal er tevens aandacht zijn voor de interactie tussen genen en omgeving in het ontstaan en instandhouding van ernstig probleemgedrag. Er zullen verschillende theorie├źn omtrent de criminogene ontwikkelingspaden worden behandeld. Aanvullend zal worden ingegaan op het belang van vroegtijdige hechting en de impact van vroeg trauma in de relatie tot de ontwikkeling van ernstige gedragsproblemen. Tot slot vindt er een synthese plaats van wat deze kennis nu betekent voor de toerekeningsvatbaarheid van personen en het toerekeningsvatbaarheid kader in relatie tot het werk als orthopedagoog. Er wordt ingegaan op de ethische aspecten van de neurobiologische kennis van crimineel gedrag; als iemand een tumor heeft en daardoor agressief gedrag vertoont is hij dan schuldig als hij iemand vermoord? En wat is de impact van de neurobiologische kennis in relatie tot de diagnostiek en behandeling van ernstige gedragsproblemen.

Binnen deze cursus leren studenten op een andere manier dan gebruikelijk is binnen de universiteit. Op Brightspace vinden studenten elke week een nieuwe kennisclip met lesinhoud rondom een bepaald thema. Deze basis gebruiken ze vervolgens door in subgroepen de lesstof te verdiepen aan de hand van een opdracht. Op vrijdagochtend bespreken zij de kennis die ze hebben opgedaan met studenten uit andere subgroepen en met de docenten van het vak. Dit zorgt ervoor dat de studenten kennis niet uit hun hoofd hoeven te leren, maar dat zij de materie echt begrijpen. Doordat studenten aan het begin van de cursus in een groep worden ingedeeld waar ze de hele cursus mee samenwerken, zijn de studenten goed op elkaar ingespeeld. Tevens worden studenten op deze lesmethode voorbereid op het toekomstige werkveld, waarbij het zelfstandig of met collega's oplossen van vraagstukken centraal staat.
Niveau

Voorkennis
Toegelaten tot de Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen (zie toelatingsvoorwaarden OER).
Toetsinformatie
De toets zal bestaan uit het beantwoorden van een aantal vragen m.b.t. een casus. Jullie mogen m.b.t. de antwoorden op deze vragen van de casus in samenwerking met mede-studenten overleggen. De uiteindelijke antwoorden schrijf je individueel op in de vorm van een paper van maximaal 4 A4. De casus met vragen ontvang je een week voordat je de antwoorden in de vorm van een paper indient.   
Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Maaike Cima (Ed.). The handbook of forensic psychopathology and treatment. NY: Routledge.
Wordt nader bekendgemaakt
Artikelen, die aan het begin van de cursus bekend zullen worden gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursushandleiding komt t.z.t. op Brightspace waar meer concrete details in te vinden zijn.

Opmerking
Blended vorm van probleemgestuurd onderwijs in de vorm van fysieke bijeenkomsten en online werkgroepen.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok P2, Blok P3

Opmerking
Participatie tijdens de interactieve hoorcolleges
Schriftelijke toets (details worden later bekendgemaakt).