SOW-PWM290
Forensische Casuistiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWM290
Studiepunten (ECTS)0
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.J. Cima
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J. Cima
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.J. Cima
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (01-09-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDeze cursus mag uitsluitend gevolgd worden door studenten die voldoen aan de hiervoor gestelde eisen door de coördinator
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. bij dilemma’s in de forensische orthopedagogische praktijk gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. (2)
  2. wetenschappelijke en klinische kennis in te kunnen zetten op het gebied van de ontwikkeling. (1)
  3. de pedagogische relatie in haar context te benaderen, als een complex systeem dat voortdurend verandert, rekening houdend met sociaal-maatschappelijke en ethische kaders. (3)
  4. een effectieve interventie te suggereren voor een gegeven casus, rekening houdend met de balans tussen risico, behoefte en responsiviteit en gebaseerd op het BPS model. (5)
  5. een kritisch onderbouwd oordeel en advies te formuleren over opvoeding en interventie rekening houdend met de relatie tussen wetenschap en praktijk. (4)
  6. te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van begeleiding binnen de forensische orthopedagogiek. (5)
  7. zelfstandig een onderzoek op te zetten ter beantwoording van een vraagstelling van toegevoegde waarde voor het vakgebied. (6)
Inhoud
In deze cursus staat de verbinding van theorie met forensische praktijk centraal. Er is daarom tijdens dit vak een sterke connectie met de klinische praktijk waardoor het leren van een wetenschappelijk kritische blik gecombineerd wordt met praktische vaardigheden in de relatie tussen opvoeden en gedrag
 
Werkbezoek
Tijdens deze cursus zullen een aantal jongeren die wegens ernstige gedragsproblemen in een JeugdZorgPLUS instelling zijn geplaatst in gesprek gaan met de docent van deze cursus en de studenten.  Tevens zal er tijdens een werkbezoek bij de politie de mogelijkheid bestaan inzicht te krijgen in het opsporingsbeleid en diagnostisch verhoorproces en daarmee gepaard gaande wat ingrijpen voor invloed heeft op de ontwikkeling van criminaliteit. Dit werkbezoek kan niet elk jaar plaatsvinden maar wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.
Verder zal er een 1-daagse opleidingsdag plaatsvinden in een  JeugdZorgPLUS of TBS-instelling waar studenten les krijgen van de directeur van de instelling, Raad van bestuur, onderzoekers en behandelaars van de instelling.

Klinisch Practicum
Aan de hand van een klinisch practicum (deel 1) zal de complexiteit en ernst van gedragsproblemen behandeld worden met de nadruk op het genereren van niet al te ambitieuze doelstellingen, maar leren hanteren en beperken van gedrag. Doelstelling van het practicum is te leren interveniëren, rekening houdend met criminogene factoren uitgaande van het biopsychosociale model en de fase van ontwikkeling van het criminele gedrag. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat in de forensische zorg andere strategieën noodzakelijk zijn dan in de reguliere hulpverlening. 
Aan de hand van een klinisch practicum (deel 2) zal de complexiteit en ernst van gedragsproblemen behandeld worden met de nadruk op een dwang en drang kader. Er passeren een aantal complexe casussen de revue met de vraag wat je anders had kunnen doen met de kennis die je nu in deze specialisatie geleerd hebt. Niet met het doel mensen zwart te maken die toen betrokken waren in de hulpverlening, maar meer om een open forensische blik aan te leren. Er worden een aantal interventies bekeken om te kunnen bepalen wat jij de rechter zou willen/kunnen adviseren te doen in dergelijke complexe gevallen.
 
Wat wordt er verwacht: Van studenten die zijn toegelaten tot deze cursus wordt een actieve houding verwacht. Vanwege het interactieve karakter van de klinische lessen wordt verwacht dat studenten zeer gemotiveerd zijn en zelf opzoek gaan naar literatuur en casuïstiek inbrengen vanuit hun stage. Deze masterspecialisatie is pittig met veel theorie, praktijk en onderzoek. Gezien de context waarin je als forensisch orthopedagoog komt te werken is het van belang dat je sterk in je schoenen staat en betrokken bent bij de nieuwste ontwikkelingen vanuit het werkveld. Studenten zullen bijdragen leveren aan het onderwijs door zelfstandig opzoek te gaan naar literatuur en vragen voor te bereiden die tijdens de klinische lessen besproken kunnen worden. Tevens staat gedurende deze specialisatie het scientific practitioner model centraal waardoor niet alleen theorie en praktijk van belang wordt geacht, maar ook science. Studenten worden daarom geacht deel te nemen aan een wetenschappelijk forensisch orthopedagogisch onderzoek. 
 
Niveau

Voorkennis
Toelatingseisen:
Enkel studenten met een eerste keuze voor Forensische Orthopedagogiek en een stage in een Forensische gerelateerde setting kunnen tot deze cursus worden toegelaten.

Stage-plekken waarbij een student in aanmerking kan komen om toegelaten te kunnen worden tot deze cursus zijn bv:
Forensische psychiatrie;
TBS;
Gevangenis;
Politie;
JeugdzorgPLUS;
Cluster 4 scholen;
Catamaran;
Tactus;
JP van de Bent;

Bij twijfel kun je met de coördinator van het vak contact opnemen.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Maaike Cima (Ed.). The handbook of forensic psychopathology and treatment. NY: Routledge.
Artikelen
Artikelen, die aan het begin van de cursus bekend zullen worden gemaakt.

Werkvormen
Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Dit vak bestaat uit een combinatie van interactieve klinische practica en een werkbezoek aan verschillende instellingen

Toetsen
Deelname
Weging1
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok SEM1

Opmerking
Dit vak wordt niet extra getoetst maar aanwezigheid is verplicht.