SOW-PWPM010
Academische vaardigheden Pre-master
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPM010
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
E.A. Gros
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.A. Gros
Overige cursussen docent
Examinator
A. Hoogdalem-Bosma, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 16-07-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Wetenschappelijke literatuur te zoeken, zorgvuldig en kritisch te lezen. (4,6,7,8)
  2. Een relevante probleemstelling te formuleren, te onderbouwen en te beantwoorden. (4,6,7,8)
  3. Een theoretisch onderzoek uit te voeren naar een pedagogisch of onderwijskundige vraagstuk. (2,4,6,7,8)
  4. Een wetenschappelijk gestructureerd artikel te schrijven n.a.v. een theoretisch onderzoek. (6,8)
  5. Adequaat feedback te verwerken en constructieve feedback te geven aan anderen. (4,6,7,8)
  6. Een eigen standpunt in te nemen en te onderbouwen. (4,6,7,8)
Inhoud
Op basis van (ortho)pedagogische en onderwijskundige thema’s wordt een wetenschappelijke tekst geschreven. Tevens worden er praktische opdrachten uitgevoerd, waarover mondeling en/of schriftelijk wordt gerapporteerd. De opdrachten richten zich op verschillende elementen van het schrijfproces, zoals het vinden van relevante literatuur, het lezen van Engelstalige artikelen, wetenschappelijk schrijven en het gebruik van bronnen. Aan deze cursus is het practicum Informatievaardigheden verbonden, inclusief toets. Bij aanvang van de cursus schrijven studenten zich hier apart voor in. Meer informatie hierover wordt geplaatst op Brightspace.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Diverse korte schrijfopdrachten en één eindverslag. Verder moet voldaan zijn aan de aanwezigheidsplicht, de ViP opdrachten en het practicum informatievaardigheden. 
 
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., van der Molen, H., & van der Wal, E. & Polak, M. (2018). Zelf leren schrijven. Den Haag, Nederland: Boom Lemma uitgevers ISBN 9789058756039
Titel:Let op: dit boek bevat een code die twee jaar geldig is. Studenten hebben deze code nodig voor het online leermateriaal. Om deze reden is gebruik maken van een tweedehands boek vaak niet mogelijk.
Werkboek
Van Hoogdalem, A. (2020). Academische Vaardigheden 1, Werkboek voor PM studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Zie Brightspace

Aanbevolen materiaal
Boek
Sterk aanbevolen: American Psychological Association (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.) Washington, D.C.: APA. ISBN: 9781433805615. De 7e editie van 2020 mag ook.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. Studenten worden random door de opleiding ingedeeld in de werkgroepen

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Informatievaardigheden
Weging0
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2