SOW-PWPO050
Didactiek Taal 3
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO050
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. R.J.P.M. Chamalaun
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.J.P.M. Chamalaun
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J.P.M. Chamalaun
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Droop
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM2  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de kerndoelen en referentieniveaus voor taal te expliciteren;
  2. leerdoelen te bepalen en toetsen voor woordenschat, begrijpend lezen en schrijfvaardigheid;
  3. effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor woordenschat, begrijpend lezen en schrijfvaardigheid;
  4. rekening te houden met het niveau van leerlingen;
  5. didactisch en pedagogisch handelen te verantwoorden, evalueren en bij te stellen;
  6. passende leer- en werkvormen te kiezen of ontwikkelen;
  7. testresultaten van deze vakken te beoordelen, analyseren en interpreteren;
  8. de voortgang van leerlingen te volgen en onderwijs op basis daarvan bij te stellen.
Inhoud
Taal 3 is gericht op het de taaldidactiek van drie samenhangende domeinen: woordenschat, begrijpend lezen en schrijfvaardigheid (stellen). Binnen ieder domein staan vier vragen centraal: a) Wat moeten de leerlingen allemaal leren? b) Hoe leer je het aan? c) Wat levert het op? en d) Hoe reflecteer je kritisch? Daarnaast is er aandacht voor de samenhang tussen de domeinen. De student leert in deze cursus de kerndoelen en referentieniveaus  voor taal en leert leerdoelen op te stellen en te toetsen, effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren, testresultaten te analyseren en op basis hiervan het onderwijs bij te stellen. Hierbij wordt er steeds een koppeling gemaakt tussen de theorie, de nieuwste inzichten uit de literatuur en de praktijk.  
Niveau

Voorkennis
PWPO Bachelorstage 1 dient met voldoende resultaat afgesloten te zijn.
Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student a) de grammaticatoets heeft behaald, b) de voorbereidende opdrachten en de eindopdracht tijdig heeft ingeleverd, c) een voldoende heeft behaald voor de eindopdracht.
Bijzonderheden
Deze cursus moet gelijktijdig gevolgd worden met de cursus ‘PWPO Bachelorstage 2’. Een deel van de opdrachten wordt namelijk uitgevoerd tijdens deze stage.

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Lapp, D. (2018) Close Reading. Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.
ISBN:9789492525659
Boek
Valk, A., Baalman, M., Laan, M. van der, & Olijkhoek, V. (2016). Actief met taal in de zaakvakken. Bussum: Coutinho.
ISBN:978 90 469 0450 3
Artikelen
Artikelen beschikbaar via BrightSpace

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Grammaticatoets
Weging0
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Opdrachten overig
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2