SOW-PWPO080
Pedagogisch handelen en klassenmanagement
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO080
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
M. Miedema, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Vink
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. R. Vink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Vink
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM2  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Pedagogisch handelen en klassenmanagement te verantwoorden, evalueren en bij te stellen.
  2. Rekening te houden met leerprocessen en onderwijsbehoeftes van zoveel mogelijk leerlingen.
  3. Het klassenmanagement en pedagogisch klimaat bewust te beïnvloeden en het handelen te verantwoorden, evalueren en bij te stellen.
Inhoud
In deze cursus staan klassenmanagement en pedagogisch handelen centraal. De student krijgt theoretische kennis aangereikt over wat goed klassenmanagement en pedagogisch handelen is en praktische tips over hoe hier invloed op uitgeoefend kan worden. Daarnaast gaat de student actief aan de slag met het verbeteren van het eigen klassenmanagement en het pedagogisch klimaat in de stageklas. De volgende thema’s komen aan bod:
  • Regels en routines
  • Omgaan met ordeverstorend gedrag
  • De relatie tussen leraar en leerlingen
  • Mentale houding van de leerkracht
  • Betrokkenheid
  • Groepsvorming en -dynamiek
Niveau
PWPO.B1
 
Voorkennis
Geen
Toetsinformatie
Opdrachten
Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
(Let op: het gaat hier niet om de beknopte uitgave van 2015!)
ISBN:9789074233958
Titel:Wat werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement
Auteur:Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. J. (2010)
Uitgever:Bazalt Educatieve Uitgaven
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace
Boek
ISBN:9789046907252
Titel:Lessen in orde op de basisschool
Auteur:Peter Teitler & Ans van Brussel (2020)
Uitgever:Uitgeverij Coutinho
Druk:2

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroepen met aanwezigheidsplicht.

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2