SOW-PWPO110
Didactiek Het oudere kind
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO110
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. B.P. Hamerling
Overige cursussen docent
Docent
E.B.J. Meester
Overige cursussen docent
Docent
A. Scholten
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER2-PER3  (04-11-2019 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
 
Mediawijsheid
1.      vanuit cognitief psychologisch perspectief te verklaren hoe multimedia wel/niet effectief (kunnen) worden ingezet ter ondersteuning van het leren en lesgeven;
2.      vanuit pedagogisch perspectief te beargumenteren wat de mogelijkheden en risico’s zijn van multimedia in de sociaalemotionele en morele ontwikkeling van kinderen;
3.      vanuit sociologisch perspectief de belangrijkste obstakels te benoemen tot digitaal burgerschap voor mensen uit alle bevolkingsgroepen, en manieren om deze te overkomen;
4.      vanuit bovenstaande perspectieven een kritische curriculumanalyse uit te voeren op school, met als resultaat een lijst met onderbouwde aanbevelingen.
 
Handschriftontwikkeling
5.      een correcte lettervormgeving te laten zien op zowel papier als een bord.
6.      handschriftontwikkeling van het oudere kind te beschrijven.
7.      handschriftcriteria toe te passen in het geven van inhoudelijke feedback aan het oudere kind.
 
Engelse taalvaardigheid
8.      Engels op B2 niveau te spreken.
9.      de kerndoelen te beschrijven en leerdoelen te bepalen en toetsen voor Engelse taalvaardigheid in het primair onderwijs;
10.    effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor Engelse taalvaardigheid.
Inhoud
De cursus omvat de vakgebieden mediawijsheid, handschriftontwikkeling en Engelse taalvaardigheid. Binnen het onderdeel mediawijsheid staan steeds drie vragen centraal: a) Welke invloed heeft digitalisering op de ontwikkeling van kinderen? b) Welke rol speelt het onderwijs in dit proces? c) Wat kan je daar als leraar of schoolteam aan doen? De centrale vraagstellingen in het onderdeel handschriftontwikkeling zijn: a) Hoe verloopt de handschriftontwikkeling bij het oudere kind? b) Hoe corrigeer je onregelmatige handschriften? c) Hoe onderhoud je de kwaliteit van het handschrift? Ten slotte wordt in het onderdeel Engelse taalvaardigheid aandacht besteed aan zowel de didactiek van het Engels als vreemde taal als de Engelse spreekvaardigheid van de student. 
 
Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student een voldoende heeft behaald voor a) de curriculumanalyse voor mediawijsheid, b) het theorietentamen handschriftontwikkeling , c) de vaardigheidstoets lettervormgeving, d) het Engels mondeling en e) het eindverslag Engels. Daarnaast dient het eindverslag voor de stageles handschriftontwikkeling tijdig te zijn ingeleverd.

Deze cursus moet gelijktijdig gevolgd worden met de cursus ‘PWPO Bachelorstage 3’. Een deel van de opdrachten wordt namelijk uitgevoerd tijdens deze stage.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Scholten, A & Hamerling, B. (2014). Schriftkennis. Leiden: Eduplaza ISBN: 978-94-91838-32-3
Boek
Scholten, A. & Hamerling, B. (2012). Schriftvaardig. Leiden: Eduplaza ISBN: 978-94-6107-155-2
Schrijfmateriaal
Parker Jotter Fine blauw, Pilot G-tec C3 blauw, Pilot G-tec C3 rood, Vulpotlood 0,5 mm, Edding 1255 kalligrafiepen zwart (3.5 mm)

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Bij elk onderdeel kan eventuele afwezigheid tijdens maximaal 1 college, met geldige reden, worden gecompenseerd middels het uitvoeren van een extra opdracht. Indien meer dan 1 college wordt gemist zal de cursus het jaar erna opnieuw moeten worden gevolgd.

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4