SOW-PWPO110
Didactiek Het oudere kind
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO110
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Docent
E.B.J. Meester
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.A.M. van de Ven
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER2-PER3  (08-11-2021 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
 
Mediawijsheid
1.      vanuit cognitief psychologisch perspectief te verklaren hoe multimedia wel/niet effectief (kunnen) worden ingezet ter ondersteuning van het leren en lesgeven;
2.      vanuit pedagogisch perspectief te beargumenteren wat de mogelijkheden en risico’s zijn van multimedia in de sociaalemotionele en morele ontwikkeling van kinderen;
3.      vanuit sociologisch perspectief de belangrijkste obstakels te benoemen tot digitaal burgerschap voor mensen uit alle bevolkingsgroepen, en manieren om deze te overkomen;
4.      vanuit bovenstaande perspectieven een kritische curriculumanalyse uit te voeren op school, met als resultaat een lijst met onderbouwde aanbevelingen.
 
Engelse taalvaardigheid
5.      Engels op B2 niveau te spreken.
6.      de kerndoelen te beschrijven en leerdoelen te bepalen en toetsen voor Engelse taalvaardigheid in het primair onderwijs;
7.      effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor Engelse taalvaardigheid.
Inhoud
De cursus omvat de vakgebieden mediawijsheid en Engelse taalvaardigheid. Binnen het onderdeel mediawijsheid staan steeds drie vragen centraal: a) Welke invloed heeft digitalisering op de ontwikkeling van kinderen? b) Welke rol speelt het onderwijs in dit proces? c) Wat kan je daar als leraar of schoolteam aan doen? Ten slotte wordt in het onderdeel Engelse taalvaardigheid aandacht besteed aan zowel de didactiek van het Engels als vreemde taal als de Engelse spreekvaardigheid van de student. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student een voldoende heeft behaald voor a) de curriculumanalyse voor mediawijsheid, b) het Engels mondeling en c) het eindverslag Engels.
Bijzonderheden
Deze cursus moet gelijktijdig gevolgd worden met de cursus ‘PWPO Bachelorstage 3’. Een deel van de opdrachten wordt namelijk uitgevoerd tijdens deze stage.

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Bij elk onderdeel kan eventuele afwezigheid tijdens maximaal 1 college, met geldige reden, worden gecompenseerd middels het uitvoeren van een extra opdracht. Indien meer dan 1 college wordt gemist zal de cursus het jaar erna opnieuw moeten worden gevolgd.

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4