SOW-PWPO120
Didactiek Kunst en cultuur
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO120
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Examinator
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. N. Montulet
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2-PER3  (07-11-2022 t/m 07-04-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de kerndoelen voor het domein Kunstzinnige Oriëntatie te expliciteren;
  2. leerdoelen te bepalen voor de vakken Beeldende vorming, Muziek en Drama;
  3. leerdoelen te bepalen voor het vak Jeugdliteratuur;
  4. effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor de vakken Jeugdliteratuur, Beeldende vorming, muziek en Drama;
  5. rekening te houden met het niveau van leerlingen;
  6. didactisch en pedagogisch handelen te verantwoorden, evalueren en bij te stellen;
  7. passende leer- en werkvormen te kiezen en te ontwikkelen;
  8. de resultaten van deze vakken te beoordelen, te analyseren en te interpreteren;
  9. de voortgang van leerlingen te volgen en het onderwijs op basis daarvan bij te stellen.
Inhoud
Het uitgangspunt van de cursus is dat de student kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van het domein dat met een algemene term worden aangeduid als: Kunstzinnige Oriëntatie. Verder maakt de student kennis met Cultuuronderwijs in de brede zin van het woord. Binnen het domein Kunstzinnige Oriëntatie worden de volgende vakgebieden behandeld: jeugdliteratuur, muziek en drama, en beeldende vorming. Binnen elk vakgebied staan vier vragen centraal: a) Wat moeten de leerlingen allemaal leren? b) Hoe leer je het aan? c) Wat levert het op? en d) Hoe reflecteer je kritisch? De student leert in deze cursus de kerndoelen voor Kunstzinnige oriëntatie kennen, leerdoelen op te stellen en effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren, resultaten te analyseren en op basis hiervan het onderwijs bij te stellen. Hierbij wordt er steeds een koppeling gemaakt tussen de theorie, inzichten uit de literatuur en de praktijk.

 
Niveau

Voorkennis
PWPO Bachelorstage 2 dient met voldoende resultaat afgesloten te zijn.
Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student a) de voorbereidende opdrachten en de eindopdracht tijdig heeft ingeleverd, b) een voldoende heeft behaald voor de eindopdracht
Bijzonderheden
Deze cursus moet gelijktijdig gevolgd worden met de cursus ‘PWPO Bachelorstage 3’. Een deel van de opdrachten wordt namelijk uitgevoerd tijdens de stage.

Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Groot, I. de & van der Leij, L. (2013) Kunstmeester. ThiemeMeulenhoff.
Boek
Cultuur in de spiegel (2014). SLO. Pdf te downloaden op internet.
Wordt nader bekendgemaakt
Overige literatuur wordt tijdens de colleges bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Voorbereidende opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3