SOW-PWPO135
School en maatschappij
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO135
Studiepunten (ECTS)3
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs;
Docenten
Coördinator
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J.M. Veerman
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1  (05-09-2022 t/m 04-11-2022)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
 • te beschrijven hoe een basisschool zich verhoudt tot de directe maatschappelijke omgeving
 • de pedagogisch-didactische identiteit van een school te beschrijven en inzicht te geven hoe die doorwerkt in de praktijk van het onderwijs
 • vanzelfsprekendheden van het basisonderwijs te onderkennen en ter discussie te stellen
 • een eigen visie op de samenwerking met ouders te expliciteren
 • de zorgstructuur rond onderwijs te kennen en inzicht te hebben in keuzes die hierin voor leerlingen worden gemaakt
 • de doelen rond burgerschap te kennen en lessen te ontwerpen waarin deze doelen centraal staan
Inhoud
In de cursus School en Maatschappij staan de historische en maatschappelijke contexten van onderwijs centraal.
 
Thema’s die aan de orde komen zijn:
 • maatschappelijke doelen van het onderwijs
 • de pedagogisch-didactische identiteit van de school
 • ouders en school
 • samenwerking met andere instellingen, zorgstructuren en samenwerkingsverbanden, integraal kindcentra.
 • schoolkeuzevrijheid en segregatie tussen scholen
 • burgerschap
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2