SOW-PWPO180
Didactiek spelling
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO180
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs;
Docenten
Docent
dr. R.J.P.M. Chamalaun
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.A.H. Cordewener
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. de kerndoelen en referentieniveaus voor spelling te expliciteren;
  2. leerdoelen te bepalen en te toetsen voor spelling;
  3. effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor spelling;
  4. rekening te houden met het niveau en de taalbeheersing van leerlingen;
  5. didactisch handelen te verantwoorden, evalueren en bij te stellen;
  6. passende leer- en werkvormen te kiezen of ontwikkelen;
  7. testresultaten van spelling te beoordelen, analyseren en interpreteren;
  8. de voortgang van leerlingen te volgen en onderwijs op basis daarvan bij te stellen;
  9. kritisch te kijken naar onderzoek, lesmethoden en toetsen.
Inhoud
Het uitgangspunt van de cursus is dat de student kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van het aanleren van spelling. Binnen dit vakgebied staan vier vragen centraal: a) Wat moeten de leerlingen allemaal leren? b) Hoe leer je het aan? c) Wat levert het op? en d) Hoe reflecteer je kritisch? De student leert in deze cursus de kerndoelen spelling kennen en hiervoor leerdoelen op te stellen en te toetsen, effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren, testresultaten te analyseren en op basis hiervan het onderwijs bij te stellen. Hierbij wordt er steeds een koppeling gemaakt tussen de theorie, de nieuwste inzichten uit de literatuur en de praktijk.

 
Niveau
 
Voorkennis
De stof die aan bod is gekomen in Didactiek Technisch Lezen wordt als bekend verondersteld bij aanvang van deze cursus.

Deze cursus moet gelijktijdig gevolgd worden met een stage. Een deel van de opdrachten wordt namelijk uitgevoerd tijdens deze stage.
Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student a) de voorbereidende opdrachten voor spelling tijdig heeft ingeleverd en een voldoende heeft behaald voor b) de spellingtoets en c) het tentamen spelling.
Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Schraven, J. L. M. (2013). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Zutphen: Stichting TGM.* De nieuwe druk mag ook: Schraven, J. L. M. (2022). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Huizen: Pica.*

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Spellingtoets
Weging0
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1

Tentamen spelling
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2