SOW-PWPO190
Academische vaardigheden 1 PWPO
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO190
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. N.M.C. van As
Overige cursussen docent
Docent
drs. H.J.F. Courtens
Overige cursussen docent
Examinator
A. Hoogdalem-Bosma, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A. Hoogdalem-Bosma, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
A. Hoogdalem-Bosma, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Wetenschappelijke literatuur te zoeken, zorgvuldig en kritisch te lezen. (4,6,7,8)
  2. Een relevante probleemstelling te formuleren, te onderbouwen en te beantwoorden. (4,6,7,8)
  3. Een theoretisch onderzoek uit te voeren naar een pedagogisch of onderwijskundige vraagstuk. (2,4,6,7,8)
  4. Een wetenschappelijk gestructureerd artikel te schrijven n.a.v. een theoretisch onderzoek. (6,8)
  5. Adequaat feedback te verwerken en constructieve feedback te geven aan anderen. (4,6,7,8)
  6. Een eigen standpunt in te nemen en te onderbouwen. (4,6,7,8)
Inhoud
Op basis van (ortho)pedagogische en onderwijskundige thema’s wordt een wetenschappelijke tekst geschreven. Tevens worden er praktische opdrachten uitgevoerd, waarover mondeling en/of schriftelijk wordt gerapporteerd. De opdrachten richten zich op verschillende elementen van het schrijfproces, zoals het vinden van relevante literatuur, het lezen van Engelstalige artikelen, wetenschappelijk schrijven en het gebruik van bronnen. Aan deze cursus is het practicum Informatievaardigheden verbonden, inclusief toets. Bij aanvang van de cursus schrijven studenten zich hier apart voor in. Meer informatie hierover wordt geplaatst op Brightspace.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Diverse korte schrijfopdrachten en één eindverslag. Verder moet voldaan zijn aan de aanwezigheidsplicht en het practicum informatievaardigheden. 
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Werkboek
Van Hoogdalem (2022). Academische Vaardigheden 1, Werkboek voor B1 studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Zie Brightspace

Aanbevolen materiaal
Boek
Sterk aanbevolen: Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.), 2019, Washington, D.C.: APA. ISBN: 9781433832161

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Informatievaardigheden
Weging0
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1