SOW-PWPO230
Didactiek handschrift
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO230
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
prof. dr. A.M.T. Bosman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
F.G. Turlings, BSc
Overige cursussen docent
Coördinator
F.G. Turlings, BSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
 1. de kerndoelen voor het handschrift te expliciteren;
 2. het belang van het handschrift te benoemen;
 3. leerdoelen te bepalen en te toetsen voor de handschriftvaardigheid;
 4. effectieve lessen te ontwerpen en uit te voeren voor de handschriftvaardigheid;
 5. rekening te houden met het niveau van handschriftbeheersing van leerlingen;
 6. didactisch handelen te verantwoorden, evalueren en bij te stellen;
 7. passende leer- en werkvormen te kiezen of ontwikkelen;
 8. testresultaten van de handschriftvaardigheid te beoordelen, analyseren en interpreteren;
 9. de voortgang van leerlingen te volgen en onderwijs op basis daarvan bij te stellen;
 10. kritisch te kijken naar onderzoek en lesmethoden;
 11. een verbonden methodeschrift, een onverbonden methodeschrift en het lerarenhandschrift te schrijven.
Inhoud

Het uitgangspunt van de cursus is dat de student kennis en vaardigheden opdoet op het gebied van het aanleren van de handschriftvaardigheid. Daarbij staan vier vragen centraal: a) Wat moeten de leerlingen allemaal leren? b) Hoe leer je het aan? c) Wat levert het op? en d) Hoe reflecteer je kritisch? De student leert in deze cursus de kerndoelen voor de handschriftvaardigheid kennen en hiervoor leerdoelen op te stellen en te toetsen, effectieve en uitdagende lessen te ontwerpen en uit te voeren en op basis van evaluatie het onderwijs bij te stellen. Hierbij wordt er steeds een koppeling gemaakt tussen de theorie, de nieuwste inzichten uit de literatuur en de praktijk.

In deze cursus wordt het handschriftonderwijs benaderd vanuit een grafo-cognitieve visie. Hierbij gelden de volgende drie principes: (1) Leerlingen hebben expliciete instructie, oefening en feedback nodig (2) die gericht is op het overdragen van taakspecifieke kennis over lettervormgeving en materiaalhantering (3) waarbij een letterfont wordt gebruikt dat is ontworpen om die kennisoverdracht te faciliteren.

Niveau: Bachelor

Voorkennis: Niet vereist

Toetsinformatie
De cursus wordt met een voldoende afgesloten indien de student a) de voorbereidende (schrijf)opdrachten tijdig heeft ingeleverd en een voldoende heeft behaald voor b) de eindopdracht c) het theorietentamen en d) het tentamen eigen schrijfvaardigheid

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Verplicht materiaal
Schrijfmateriaal
Uni-ball Signo DX UM-151 0,38 blauw of de Pilot G-tec C3 (of C4) blauw / Uni-ball Signo DX UM-151 0,38 rood of de Pilot G-tec C3 (of C4) rood / Kalligrafiestift met een 3,5 mm brede, platte, zwarte penpunt / Vulpotlood 0,5 mm / Wit bordkrijt (antistof) / Schrift 4-4-4 mm (Eduplaza)
Literatuur
De cursusliteratuur komt beschikbaar via Brightspace. Deze hoeft niet te worden aangeschaft

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Voorbereidende schrijfopdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Eindopdracht
Weging40
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Theorietentamen
Weging60
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Tentamen eigen vaardigheid
Weging0
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2