SOW-PWPO250
Bachelorstage 1 PWPO: groep 3, 4, 5
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWPO250
Studiepunten (ECTS)8
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
J.M.F.L. Dorssers
Overige cursussen docent
Docent
S. Dujardin
Overige cursussen docent
Docent
E.B.J. Meester
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.J. van Rijthoven
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. W.J. van Rijthoven
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
1.     Te werken vanuit leerdoelen en de relevantie van de leerstof ten opzichte van leerlijn uit te leggen. 
2.     Een les te ontwerpen en uitvoeren volgens het directe instructiemodel.
3.     Een adequaat didactisch en pedagogisch klassenmanagement te realiseren. 
4.     Verschillen te signaleren tussen sterke en zwakke leerlingen in de klas. 
5.     Didactisch en pedagogisch handelen te verantwoorden, evalueren en bij te stellen.
 
Inhoud
Het uitgangspunt van de cursus is dat student kennis en vaardigheden opdoet in het voorbereiden van, het uitvoeren van en reflecteren op een kwalitatief goede instructie en verwerking van lesstof in het regulier basisonderwijs volgens de principes van de expliciete directe instructie. De student leert hoe een kwalitatief goede instructie en verwerking eruitziet volgens dit model en leren daarbij belangrijke aspecten van klassenmanagement, orde houden, werken vanuit doelen en leerlijnen en het omgaan met verschillen tussen zwakke en sterke leerlingen.

Opzet
De cursus bestaat uit:
a) Theoretische werkgroepen

Wetenschappelijk onderzoek heeft over de jaren heen een schat aan informatie opgeleverd over hoe mensen leren en wat effectieve leerkrachten doen. In deze theoretische werkgroepen staat dat wetenschappelijk onderzoek, maar ook het praktisch handelen wat daarbij past centraal. Je leert wat volgens wetenschappelijk onderzoek effectief is om te doen, waarom dat effectief is om te doen en hoe je dat in de praktijk doet. De theoretische werkgroepen worden gevolgd door alle eerstejaars PWPO-studenten tezamen. 

b) Een wekelijkse stagedag
Van november tot en met juni loopt de student stage in groep 3, 4 of 5 van het basisonderwijs. De student loopt elke week stage op maandag (m.u.v. tentamenweken of vakanties). Daarnaast is de student twee keer een hele week op de stage aanwezig (de stageweken). Op de stage wordt de student begeleid door de leerkracht van de stageklas. Naast de begeleiding van deze leerkracht komt de stagebegeleider vanuit de universiteit (hieronder meer daarover) twee keer een les observeren en nabespreken (de lesbezoeken) en wordt de begeleiding verder aangevuld door de universitaire schoolopleiders (afgekort USO's, een leerkracht die voor de klas staat en daarnaast verbonden is met PWPO).
De stageplaats wordt toegewezen door de stageco√∂rdinator van PWPO (Erik Meester: erik.meester@ru.nl) en bevindt zich in principe op maximaal 75 minuten reizen van Station Nijmegen Centraal. De stageco√∂rdinator vraagt aan het begin van het studiejaar bij de student (adres)gegevens op en zoekt vervolgens een passende stageplaats. Waar mogelijk wordt getracht de reistijd beperkt te houden. 

c) Stagewerkgroepen
Parallel aan de stage vinden er stagewerkgroepen plaats. Dit zijn kleine werkgroepen om veel interactie, persoonlijke aandacht en feedback mogelijk te maken. De werkgroepen worden begeleid door de stagebegeleider vanuit de universiteit die ook de lesbezoeken doet en de USO('s). In de werkgroepen oefent de student in de toepassing van de theorie en worden zaken besproken waar in de stage tegenaan gelopen wordt. 

d) mentoraat
De stagebegeleider vanuit de universiteit is gedurende het gehele eerste studiejaar ook mentor van de student. De mentor bespreekt met de student het welbevinden en de studievoortgang. Dit gebeurt op vooraf vastgelegde momenten, maar de student kan ook zelf contact opnemen met de mentor als daar behoefte aan is. 

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
In juni levert de student de afsluitende opdracht in die ter eindbeoordeling dient van de cursus 'Bachelorstage 1 PWPO'. Deze opdracht bestaat uit het maken van een video-opname van een les en het schrijven van een schriftelijke toelichting op deze les. Deze les wordt middels een rubric beoordeeld met een cijfer. Bij een eventuele onvoldoende krijgt de student een herkansing.
Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
Hollingsworth, J., &, Ybarra, S., (2020). Expliciete Directe Instructie 2.0. Tips en technieken voor een goede les (bewerking van M. Schmeier). Huizen: Pica
Boek
Steeg, M., van der, (2020). Leerlijnen voor het basisonderwijs. Zwolle: Basisconsult-nieuwleren.
Schrijfmateriaal
Wisbordje en bijbehorende stift en wisser. Zoals bijvoorbeeld 'BIC Velleda Whiteboard'. Digitale wisbordjes werken minder prettig en worden daarom afgeraden.
Boek
Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. J. (2015). Wat werkt: Pedagogisch handelen en klassenmanagement. Bazalt Educatieve Uitgaven. Uit dit boek wordt in deze cursus slechts een klein gedeelte gelezen. Het boek is echter ook verplichte literatuur bij de cursus 'Pedagogisch handelen en klassenmanagement'.
Boek
Teitler, P., van Brussel, A., (2020). Lessen in orde op de basisschool; handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. Uit dit boek wordt in deze cursus slechts een klein gedeelte gelezen. Het boek is echter ook verplichte literatuur bij de cursus 'Pedagogisch handelen en klassenmanagement'.
Boek
van der Mark, M., Kuiper, J. (2015). Het grote rekenboek (overzicht). Alles over rekenen in één boek. Scala.
ISBN:9789491263408
Druk:2
Boek
Daniëls, W. (2010). Het grote taalboek. Alles over taal in één boek. Scala
ISBN:9789077990643

Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Voor de theoretische werkgroepen, de stagewerkgroepen en de stage geldt een aanwezigheidsplicht.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Afsluitende opdracht
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR