SOW-PWSP040
Methodiek van de diagnostiek: training in diagnostische besluitvorming
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWSP040
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. M.W.G. Jansen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. H.A.H.G. van Pol
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. H.A.H.G. van Pol
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. H.A.H.G. van Pol
Overige cursussen docent
Docent
drs. H.A.H.G. van Pol
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNiet voor premaster studenten.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
N.B. Deze informatie is nog onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden.

Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. een probleem(situatie) te herkennen, (hulp)vragen te verhelderen en (hulp)vragen te vertalen in onderzoekbare vraagstellingen (2,5,9)
  2. een objectieve beschrijving te geven van de (ernst) van een probleem door gebruik van meerdere bronnen/methoden (2,5,9)
  3. een gedragsclassificatie te stellen (2,5,9)
  4. een ernsttaxatie uit te voeren (2,5,9)
  5. verklaringen en oorzaken voor het onderkende probleem duiden en toetsen aan de hand van wetenschappelijk literatuur (2,5,9)
  6. onderbouwd valide en betrouwbare onderzoeksmiddelen kiezen om hypothesen te toetsen (2,5,9)
  7. op basisniveau een (handelingsgerichte) diagnose te stellen in termen van onderliggende emotionele, cognitieve en structurele kenmerken (2,5,9)
  8. op basisniveau een (handelingsgerichte) diagnose te stellen  in termen van pedagogische of didactische omgeving (2,5,9)
  9. een wetenschappelijk gefundeerde passende interventie aan te bevelen en te verantwoorden, op basis van de gestelde diagnose conclusie, rekeninghoudend met voorkeuren van de cliënt/opdrachtgever (2,5,9)
Inhoud
In de cursus komen zowel de formeel-procedurele aspecten alsmede inhoudelijke aspecten van de diagnostiek van gedrags- en opvoedingsproblemen en van leer- en ontwikkelingsproblemen aan de orde. In werkgroepen oefent de student aan de hand van opdrachten in het toepassen van de stappen van de diagnostische cyclus, in het toepassen van theorieën op het gebied gedrags- en opvoedingsproblemen en van leer- en ontwikkelingsproblemen (theorieën op het gebied van cognitie, persoonlijkheid, gezin en school) en in het verantwoord kiezen en gebruik van diagnostische instrumenten.
Verdere informatie over de cursus (o.a. over het inschrijven voor werkgroepen en de reader) verschijnt uiterlijk een week voor de start van de cursus op Brightspace.
Niveau

Voorkennis
Alleen na toelating tot B2 jaar van Pedagogische Wetenschappen.
Toetsinformatie
Aan cursus is voldaan als:
• Student bij alle werkgroepen aanwezig is geweest. Indien student noodgedwongen niet aanwezig kan zijn, dient hij/zij zich vooraf met opgave van reden via de mail af te melden bij zijn of haar werkgroepdocent. Bij meer dan twee keer afwezigheid wordt student uitgesloten van de cursus.
• Opdrachten zijn ingeleverd op Brightspace.
• Tentamen als voldoende is beoordeeld.
Bijzonderheden
Let op: in deze cursus wordt omgegaan met vertrouwelijke gegevens van derden. Heb je normaliter je beveiligde RU-mail doorgelinkt naar je persoonlijke mailadres? Dan dien je vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat (tijdelijk) uit te zetten en bestanden met gevoelige informatie altijd te beveiligen met een wachtwoord.

Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Boek
De Bruyn, E.E.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K., & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus. Een praktijkleer. Leuven/ Amersfoort: Acco
Reader
Reader, te koop bij de Dictatencenrale
Artikelen
Digitale artikelen. Links via Brightspace

Werkvormen
Hoorcollege en werkgroepen
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
In de vorm van hoorcolleges wordt een scala aan thema's rond de diagnostische cyclus behandeld en in werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten de toepassing van de principes van de diagnostische cyclus geoefend. De cursus is 'lineair' opgezet, dat wil zeggen dat eerdere informatie steeds een voorwaarde is voor begrip van de volgende colleges en opdrachten. Collegedictaat en opdrachten worden wekelijks via Brightspace verspreid.
Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2