SOW-PWSP050
Behandelingsmethodiek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWSP050
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Examinator
dr. S.R.J.M. Deckers
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.F. Maciejewski
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.F. Maciejewski
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D.F. Maciejewski
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 16-07-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. diverse interventies gericht op het verbeteren/opheffen/verminderen van probleemsituaties te herkennen (2,5).
  2. technieken van verschillende interventies te kunnen herkennen (2,5).
  3. te herkennen op welke theorie(ën) de verschillende interventies zijn gebaseerd en de belangrijkste (of bijbehorende) theoretische concepten te kunnen duiden (2).
  4. de behandelingscyclus voor interventies te kunnen gebruiken voor verschillende interventies (2,5).
  5. een aanpak te herkennen in termen van handelingen van behandelaar of trainer (instructies, feedback, prompts, bekrachtiging) (2,5).
  6. de gekozen aanpak te evalueren (2,5,9).
Inhoud
In de cursus komen verschillende basisvaardigheden voor behandeling aan bod. Onder basisvaardigheden voor behandeling wordt verstaan: 1) het systematisch kunnen analyseren van probleemsituaties en het kiezen van een bijpassende interventie en 2) het opzetten, uitvoeren en evalueren van interventies. Om deze doelstelling te bereiken wordt bij elke interventie die in de cursus aan bod komt eerst kort de wetenschappelijke onderbouwing besproken. Daarna wordt aan de hand van casusbeschrijvingen uitleg en oefening gegeven in de concrete basisvaardigheden. Het kader van de cursus is de behandelingscyclus van Ruijssenaars (2012) en deze sluit aan op de diagnostische cyclus die in de cursus Methodiek van de Diagnostiek (PWSP040) aan bod komt. De cursus Behandelingsmethodiek vervult als zodanig een brugfunctie tussen meer theoriegerichte cursussen en meer praktijkgerichte studieonderdelen van de bacheloropleiding zoals Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek (PWB3330).
Let op: De hoorcolleges worden NIET opgenomen. Privégevoelige informatie (bijv. video’s van casussen) worden uit de PowerPoint presentatie gehaald.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Ruijssenaars, A. J. J. M., van den Bergh, P. M., & van Drenth, J. M. L. (2012). Orthopedagogiek: ontwikkelingen, theorieën en modellen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Artikelen
Digitale artikelen en hoofdstukken, beschikbaar als online artikelen en e-books via de bibliotheek
Boek
Ruijssenaars, A.J.J.M. (2017). Leerproblemen en Leerstoornissen: Remedial teaching en behandeling. Hulpschema’s voor opleiding en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Inschrijving voor de hoorcolleges is verplicht. De inschrijving door de student gaat via Osiris

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur lezen voorafgaand aan het hoorcollege. . .

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Opmerking
Eén schriftelijk tentamen met multiple-choice vragen. Het tentamen moet met een voldoende (6) worden beoordeeld.