SOW-PWSP070
Leren en instructie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWSP070
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
M. van Hooijdonk, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Janssen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. N. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N. Janssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De student:
  • kent de belangrijkste leertheorieën;
  • heeft inzicht in de factoren die de relatie tussen leren en instructie beïnvloeden;
  • is in staat om een instructiesituatie systematisch te beschrijven en te analyseren op basis van de bestudeerde literatuur.
Inhoud
Tijdens de cursus wordt ingegaan op verschillende theorieën van leren en instructie die ten grondslag liggen aan veel onderwijs- en opleidingssituaties. Deze zullen met behulp van (praktijk)voorbeelden van verschillende vormen van instructie geïllustreerd worden. Tevens wordt ingegaan op factoren die de relatie tussen leren en instructie beïnvloeden. Subthema's hierbij zijn bijvoorbeeld: motivatie, zelfregulatie, en de leraar. Daarbij wordt telkens de interactie tussen de lerende en de instructie centraal gesteld. In de cursus krijgen de studenten de gelegenheid om het geleerde toe te passen door een zelfgekozen instructiesituatie systematisch te beschrijven en te analyseren op basis van de bestudeerde literatuur.

Deze cursus sluit aan bij SDG 4: Kwaliteitsonderwijs.


 
Niveau

Voorkennis
Alleen na toelating tot B2 jaar van Pedagogische Wetenschappen.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt te zijner tijd via Brightspace bekend gemaakt

Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Verslag
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3