SOW-PWSP090
Onderzoekspracticum
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWSP090
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M. Luijten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Luijten
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Luijten
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM2  (03-02-2020 t/m 17-07-2020)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  1. Bij te dragen aan de opzet en uitvoering van grote onderzoeksprojecten. (6,9)
  2. Te reflecteren op de eigen houding ten opzichte van onderzoek en het werkveld van de (jonge) onderzoeker. (7, 8)
Inhoud
In de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt er tijdens de colleges vaak geleund op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel studenten zelf ook onderzoek doen (denk aan AV), kan daadwerkelijk inzicht in wetenschappelijk onderzoek pas tijdens de bachelorscriptie opgedaan worden. In dit vak maak je alvast kennis met de dagelijkse praktijk van onderzoek doen. Je wordt als student gekoppeld aan een promovendus die een meerjarig onderzoekstraject uitvoert rondom een relevant thema binnen de pedagogische wetenschappen en onderwijswetenschappen (onderwijs, typische en atypische ontwikkeling, psychopathologie, risicogedrag etc.). Je zult meelopen met onderdelen van groot- en kleinschalig (quasi)-experimenteel onderzoek en in aanraking komen met de praktische aspecten hiervan. Hierdoor kun je ontdekken wat het werkveld van de jonge onderzoeker inhoudt. Misschien ontdek je wel of er in jou een heuse onderzoeker schuilt? In ieder geval ben je extra goed voorbereid op de bachelor- en masterscriptie. Naast het individuele traject zijn er ook intervisiebijeenkomsten rondom centrale thema’s in de onderzoekspraktijk zoals ethische aspecten van onderzoek, rekrutering deelnemers voor onderzoek, data-management, science 2.0, valorisatie etc. Door het uitwisselen van ervaringen krijg je een breed overzicht van de onderzoekspraktijk binnen de pedagogiek en onderwijswetenschappen.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen na toelating tot B2 jaar van Pedagogische Wetenschappen.

Verplicht materiaal
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen rondom thema’s intervisiebijeenkomsten. Deze literatuur is verplicht voor het bijwonen van de intervisiebijeenkomsten en het schrijven van het reflectieverslag

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Meeloopstage met promovendus en intervisiebijeenkomsten

Toetsen
Werkzaamheden PhD student
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2

Reflectieverslag
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2