SOW-PWSP100
Denkkaders in de praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWSP100
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W. de Muijnck
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER3  (31-01-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
 
 1. Denkkaders expliciteren, analyseren, evalueren en produceren (3,4,9)
  • Aannamen benoemen, interpreteren, evalueren en zelf formuleren
  • Conceptualiseringen benoemen, analyseren, evalueren en zelf formuleren
  • Argumenten typeren, analyseren en zelf produceren
  • Waardegeladenheid onderkennen en becommentariëren
 2. Teksten kritisch analyseren en evalueren (3, 4)
 3. Een betogende tekst schrijven (3,4)
Inhoud
Moet je kinderen straffen? Kunnen kinderen beter opgroeien bij hun biologische ouders? Hoe belangrijk is het om naar school te gaan?
Over dergelijke onderwerpen bestaat een brede publieke discussie, waar academisch geschoolde pedagogen een belangrijke bijdrage aan leveren. Zij doen dit noodzakelijkerwijs op basis van een denkkader: een geheel aan concepten, aannamen, argumenten en waarden dat, vaak impliciet, ten grondslag ligt aan wat beweerd wordt.
In andere cursussen zijn al veel van je aanvankelijke aannamen op de proef gesteld, heb je kennisgemaakt met tal van concepten, en heb je vast ook nagedacht over geldende waardenpatronen en jouw eigen waarden.
Maar hoe zit het met argumenten? Je weet nu uiteraard het nodige over wetenschappelijke bewijsvoering; daar ligt in een wetenschappelijke opleiding uiteraard een grote nadruk op.
Veel discussies in het publieke domein zijn echter niet louter feitelijk, maar normatief. Ze vereisen dus dat we kunnen beargumenteren waarom iets ‘moet’, of ‘beter’ of ‘belangrijk’ is (zie boven). Vaak wordt gedacht dat het hier om ‘meningen’ gaat en dat die, anders dan feiten, subjectief zijn. Ten onrechte: een normatief standpunt valt  evengoed te beargumenteren als een feitelijke bewering.
In deze specialisatiecursus leer je te argumenteren over normatieve kwesties, en wel in de niet-academische context waarin veel van zulke discussies plaatsvinden. In verschillende stappen oefen je vaardigheden die nodig zijn voor goede argumentatie en leer je ook drogredenen en bedenkelijke retorische trucs te herkennen. Toch leer je zelf ook manieren om in een normatieve discussie strategisch te manoeuvreren. De oefeningen leveren je vervolgens de bouwstenen voor een afsluitend betogend essay. 
Niveau

Voorkennis
Alleen na toelating tot B2 jaar van Pedagogische Wetenschappen
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Verplicht materiaal
Boek
Eemeren, F. H. van & Snoeck Henkemans, A. F. (2016). Argumentatie. Inleiding in het analyseren en beoordelen van betogen. Vijfde herziene druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. N.B. Ook de zesde herziene druk (ISBN 9789001751340) is voor deze cursus bruikbaar.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Aanwezigheid is verplicht

Toetsen
Opdracht
Weging2
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Multiple choice tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4