SOW-PWSP120
Kwaliteit van onderwijs
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PWSP120
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Pedagogische Wetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.J.P.G. Denessen
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Droop
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • De studenten hebben kennis en inzicht in theorieën met betrekking tot de kwaliteit  van onderwijs.
 • De studenten hebben kennis en inzicht in de diversiteit aan perspectieven, modellen, opvattingen en operationalisaties met betrekking tot de kwaliteit  van onderwijs.
 • De studenten zijn in staat om de implicaties te schetsen van definities en opvattingen over kwaliteit voor de praktijk van het onderwijs.
 • De studenten zijn in staat het concept onderwijskwaliteit te verkennen in de praktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs.
 • De studenten kunnen hierover schriftelijk rapporteren
Inhoud
In deze cursus staat het concept ‘kwaliteit van onderwijs’ centraal. Er wordt kennis gemaakt met kwaliteitsmodellen en nagedacht over de wijze waarop opvattingen over de kwaliteit van het onderwijs van invloed zijn op de praktijk van het onderwijs. In de cursus is veel aandacht voor de normativiteit van het begrip kwaliteit en de spanningen en dilemma’s omtrent kwaliteitsmetingen en kwaliteitsbeleid.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een open boek-tentamen en een werkstuk. Het tentamen en het werkstuk moeten beide minimaal met een 5.6 worden beoordeeld. 
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het cijfer voor het werkstuk en voor 50% door het cijfer voor het tentamen.  
 • Het tentamen bestaat uit open vragen over de verplichte literatuur.
 • Voor de cursus Kwaliteit van Onderwijs wordt een werkstuk geschreven waarin de beoordeling van een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs centraal staat.
  In drie werkgroepbijeenkomsten wordt gewerkt aan een analyse van het beoordelen van de kwaliteit van een school door de inspectie van het Onderwijs aan de hand van de theorie mbt onderwijskwaliteit die in de colleges aan bod is gekomen.
  Studenten werken in groepjes van twee of drie aan deze opdracht. Ze kiezen een school waarover ze de opdracht uitvoeren.
Bijzonderheden
Gezien de huidige situatie omtrent COVID-19 is alle informatie uit deze cursusbeschrijving nadrukkelijk onder voorbehoud. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 zouden ertoe kunnen leiden dat dat bepaalde passages niet langer overeenkomen met de beschrijvingen die bij de start van het studiejaar zijn gemaakt. Aan de cursusbeschrijvingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Verplicht materiaal
Literatuur
Inspectie van het Onderwijs (2021). De staat van het Onderwijs 2021. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. te downloaden via https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/04/14/de-staat-van-het-onderwijs-2021
Artikelen
Aanvullende artikelen.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de cursus wordt het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs als startpunt genomen voor de discussie over kwaliteit, kwaliteitsmetingen en de implicaties van kwaliteitsmetingen voor beleid en de praktijk van het onderwijs.
In een aantal theoretische colleges zullen deze zaken door de docenten worden geïntroduceerd.
Daarnaast zijn er werkcolleges waarin wordt gewerkt aan een opdracht.

Voor de cursus Kwaliteit van Onderwijs wordt een werkstuk geschreven waarin de beoordeling van een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs centraal staat.

In drie werkgroepbijeenkomsten wordt gewerkt aan een analyse van het beoordelen van de kwaliteit van een school door de inspectie van het Onderwijs aan de hand van de theorie mbt onderwijskwaliteit die in de colleges aan bod is gekomen.

Studenten werken in groepjes van twee of drie aan deze opdracht. Ze kiezen een school waarover ze de opdracht uitvoeren.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2