SOW-SOB1001
Inleiding Sociologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB1001
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
prof. dr. C.M.C. Verbakel
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.M.C. Verbakel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C.M.C. Verbakel
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. C.M.C. Verbakel
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van de cursus Inleiding Sociologie kun je:
  • denken als een socioloog: uitleggen wat sociologie inhoudt en hoe sociologen te werk gaan
  • de sociologie uiteenleggen in drie hoofdthema’s (cultuur, sociale relaties en ongelijkheid) en nieuwe onderwerpen onder deze hoofdthema’s plaatsen
  • centrale theoretische ideeën binnen de drie hoofdthema’s (cultuur, sociale relaties en ongelijkheid) uitleggen en er nieuwe verwachtingen uit afleiden
  • een theoretisch micro-macro perspectief toepassen
  • klassieke sociologische theorieën uitleggen
  • uitleggen hoe zowel sociologische vragen als sociologische theorieën zich tot elkaar verhouden en op elkaar voortbouwen
  • de staat van, en ontwikkelingen in, de Nederlandse samenleving beschrijven binnen de thema’s cultuur, sociale relaties en ongelijkheid
Inhoud
In deze cursus krijg je een inleiding in de sociologie. Je leert denken als een socioloog en krijgt de startbagage aangereikt om als socioloog aan de slag te gaan. We bespreken drie hoofdthema’s binnen de sociologie - cultuur, sociale relaties en ongelijkheid - en zullen zien dat we hiermee bestaande sociologische kennis kunnen ordenen en tevens een middel hebben om nieuwe onderwerpen te begrijpen. We besteden veel aandacht aan gangbare sociologische theorieën, maar ook klassieke theoretische ideeën van Marx & Engels, Durkheim en Weber komen aan bod. We oefenen met het afleiden van hypothesen en gaan begrijpen hoe theoretische ideeën zich ontwikkelen. Ten slotte is er aandacht voor de sociale kaart van Nederland: hoe staat het in Nederland met, bijvoorbeeld, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, het politiek vertrouwen of immigratie? In hoeverre zijn hierin veranderingen opgetreden door de tijd en verschilt Nederland van andere industrielanden? Op deze manier leer je je eigen samenleving beter kennen en begrijpen.
Niveau
Bachelor 1
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Toetsinformatie
De cursus wordt afgerond met een schriftelijke toets, bestaande uit open vragen en meerkeuzevragen.
Bijzonderheden
De bijeenkomsten van de cursus zijn geen hoorcolleges, maar verwerkingscolleges waarin het actief verwerken van de stof centraal staat. Daarom is het essentieel de bijeenkomsten goed voor te bereiden middels zelfstudie. Hiervoor gebruik je het tekstboek en het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op Brightspace.
Verplicht materiaal
Boek
Van Tubergen, F. (2020). Introduction to Sociology. London: Routledge.

Werkvormen
Sustainability certificate

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De bijeenkomsten van de cursus zijn geen hoorcolleges, maar verwerkingscolleges waarin het actief verwerken van de stof centraal staat. Daarom is het essentieel de bijeenkomsten goed voor te bereiden middels zelfstudie. Hiervoor gebruik je het tekstboek en het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op Brightspace.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2