SOW-SOB1004
Sociologische vraagstukken
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB1004
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. S.C.H. André
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM1  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Cursusdoelen
 
Aan het eind van deze cursus kan je:
  • actuele sociale problemen herleiden tot de hoofdvragen van de sociologie.
  • sociologische vragen formuleren naar aanleiding van actuele sociale problemen.
  • nieuwe hypothesen afleiden uit een sociologische theorie door middel van een syllogisme.
  • zelfstandig bronnen in verschillende zoeksystemen vinden en er correct naar verwijzen.
  • op wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk en mondeling rapporteren over sociologisch onderzoek.
  • op een effectieve en professionele manier feedback geven en ontvangen.
Inhoud
In de cursus Sociologische Vraagstukken staat de kennismaking met het vak sociologie en het oefenen van academische vaardigheden centraal. In de eerste helft van de cursus wordt de kennis rond de “Hoofdvragen van de Sociologie” toegepast door het maken van opdrachten over teksten waarin actuele sociale problemen worden behandeld. Naast het formuleren van sociologische vragen en afleiden van hypotheses wordt er geoefend met het vinden van en verwijzen naar bronnen. In de tweede helft van de cursus oefenen studenten het mondeling en schriftelijk rapporteren over sociologische teksten en eigen empirische waarnemingen in eenvoudige sociologische papers.
In deze cursus worden wekelijks schriftelijke opdrachten gemaakt, besproken en beoordeeld. De te gebruiken teksten zijn artikelen uit vaktijdschriften en uit dag- en weekbladen. Er wordt in deze cursus een werkboek doorgewerkt dat aansluit bij de inhoud van de cursus Hoofdvragen van de sociologie.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Dit onderdeel is alleen bestemd en verplicht voor studenten Sociologie. Deelname aan de werkgroepbijeenkomsten staat alleen open voor eerstejaarsstudenten Sociologie (reguliere bachelor en verkort programma).

Verplicht materiaal
Reader
Reader Sociologische vraagstukken (verkrijgbaar bij Dictatencentrale)
Artikelen
Losse artikelen.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges.

Toetsen
Opdrachtensets
Weging50
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1

Papers en presentatie
Weging30
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1

Eindopdracht
Weging20
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok SEM1