SOW-SOB1004
Sociologische vraagstukken en vaardigheden
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB1004
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Docent
R.J.F. Franken
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Cursusdoelen
 
Aan het eind van deze cursus kan je:
  • Actuele sociale problemen herleiden tot de hoofdthema's van de sociologie.
  • Sociologische vragen formuleren naar aanleiding van actuele sociale problemen.
  • Nieuwe hypothesen afleiden uit een sociologische theorie door middel van een syllogisme.
  • Zelfstandig bronnen in verschillende zoeksystemen vinden en er correct naar verwijzen.
  • Op wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk en mondeling rapporteren over sociologisch onderzoek.
  • Op een effectieve en professionele manier feedback geven en ontvangen.
Inhoud
In de cursus Sociologische Vraagstukken en Vaardigheden staat de kennismaking met het vak sociologie en het oefenen van academische vaardigheden centraal. In de eerste helft van de cursus wordt de inhoud van de cursus "Inleiding Sociologie" toegepast door het maken van opdrachten over teksten waarin actuele sociale problemen worden behandeld in relatie tot sociologische theorie├źn. Naast het formuleren van sociologische vragen en afleiden van hypotheses wordt er geoefend met het vinden van en verwijzen naar bronnen.
In de tweede helft van de cursus oefenen studenten het mondeling en schriftelijk rapporteren over sociologische teksten en eigen empirische waarnemingen in eenvoudige sociologische papers en een presentatie. Daarbij oefenen studenten ook het geven en ontvangen van feedback op elkaars werk. 
In deze cursus worden wekelijks schriftelijke opdrachten gemaakt, besproken en beoordeeld. De te gebruiken teksten zijn artikelen uit vaktijdschriften en uit dag- en weekbladen. 
Niveau

Voorkennis
Dit onderdeel is alleen bestemd en verplicht voor studenten Sociologie. Deelname aan de werkgroepbijeenkomsten staat alleen open voor eerstejaars- en premasterstudenten Sociologie (reguliere bachelor en verkort programma).
Toetsinformatie
De toetsing in de cursus Sociologische Vraagstukken en Vaardigheden bestaat uit vier onderdelen. Elk onderdeel moet met een voldoende (5.5 of hoger) worden afgerond.
  • Aanwezigheid bij onderwijsbijeenkomsten (periode 1 en 2): dit onderdeel telt niet mee voor het cijfer, maar moet wel worden voldaan. Voor gemiste bijeenkomsten worden vervangende opdrachten verstrekt.
  • Portfolio (periode 1): bundeling van de vijf weekopdrachten uit periode 1, het cijfer is het gemiddelde van de beoordeelde weekopdrachten.
  • Papers (periode 2): bundeling van drie paperopdrachten uit periode 2. Cijfer gebaseerd op paper 3, paper 1 en 2 moeten wel zijn ingeleverd.
  • Presentatie (periode 2): dit onderdeel bestaat uit een presentatie over een wetenschappelijk artikel (in groepen van 3 a 4 studenten) en het aanleven van een (kritische) samenvatting (individueel).
Bijzonderheden

Voorkennis
Dit onderdeel is alleen bestemd en verplicht voor studenten Sociologie. Deelname aan de werkgroepbijeenkomsten staat alleen open voor eerstejaarsstudenten Sociologie (reguliere bachelor en verkort programma).

Verplicht materiaal
Reader
Reader Sociologische Vraagstukken en Vaardigheden (online via Brightspace)
Artikelen
Losse artikelen.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges.

Toetsen
Portfolio
Weging50
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Presentatie
Weging15
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Essay
Weging35
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok SEM1