SOW-SOB1005
Maatschappelijke vooroordelen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB1005
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Meuleman
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Kennis van oudere en nieuwere probleemstellingen betreffende (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen, die vallen onder cohesie als hoofdvraag van de sociologie (2).
  • Kennis van de oudere en nieuwere specifieke hypothesen ter beantwoording van die probleemstellingen (4).
  • Kennis van de houdbaarheid van die hypothesen (4).
  • Zelf relevante probleemstellingen en hypothesen kunnen formuleren op het terrein van (interetnische) groepsrelaties en vooroordelen (2).
  • Begrijpen van empirisch-theoretische bijdragen hieromtrent (6).
  • Theorieën over interetnische relaties kunnen toepassen op andere intergroepsverhoudingen.
  • Het beleid ten aanzien van integratie en immigratie in een theoretische context kunnen plaatsen.
Inhoud
West-Europese samenlevingen worden al enige decennia geconfronteerd met de immigratie van allerlei etnische groepen. Deze samenlevingen zijn dan ook multi-etnisch geworden. De vragen naar cohesie en ongelijkheid tussen inheemsen en uitheemsen staan in deze cursus centraal.
 
Allereerst wordt ingegaan op de reacties van de ontvangende samenleving, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de komst van migranten, maar ook naar de aanwezigheid van migranten in Nederland. We starten met de vraag wat vooroordelen zijn en zullen vervolgens ingaan op de vraag hoe we kunnen verklaren dat groepen vooroordelen hebben. Hierbij komen verschillende theorieën aan bod uit een aantal verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines, die een antwoord op deze beschrijvingsvraag en verklaringsvraag formuleren. Bovendien kijken we in hoeverre vooroordelen ook consequenties hebben voor het sociale verkeer, waaronder consequenties op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt ingegaan op het maatschappelijk debat over, en overheidsbeleid gericht op integratie.  
De weerstand van autochtonen tegen allochtone groepen en andersom worden geuit in vooroordelen. Hierbij duiken belangrijke vragen op. In welke mate komen dergelijke vooroordelen voor? Hoe hebben deze zich door de tijd ontwikkeld? Hebben vooroordelen ook consequenties voor het sociale verkeer: consequenties op de arbeidsmarkt of in het politieke veld? Deze vragen komen in deze cursus aan bod.
 
We bestuderen klassieke bijdragen en meer recente artikelen. We behandelen literatuur die betrekking heeft op situaties buiten Nederland en literatuur die specifiek betrekking heeft op de Nederlandse situatie. Artikelen en colleges behandelen interetnische groepsrelaties, maar ook vooroordelen over andere groepen komen aan bod.
Niveau
MAW.SOC.B1

Toetsinformatie
Wekelijks maken van opdrachten en afsluitend tentamen.

Voorkennis
Behaald moet zijn:
• Hoofdvragen van de sociologie (SOW-SOB1001)
• Sociologische vraagstukken (SOW-SOW1004)Voor niet-sociologen moet Hoofdvragen van de sociologie (SOW-SOB1001) behaald zijn.

Literatuur
Literatuur wordt t.z.t. beschikbaar gesteld via Blackboard.

Werkvormen
Hoorcolleges en werkcolleges (aanwezigheid is verplicht tijdens de werkcolleges).
In de colleges worden artikelen, en daarmee theorieën en bevindingen besproken.
Studenten maken opdrachten naar aanleiding van de hoorcolleges en de literatuur, welke besproken en bediscussieerd worden in de werkcolleges.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur wordt t.z.t. beschikbaar gesteld via Blackboard.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges en werkcolleges (aanwezigheid is verplicht tijdens de werkcolleges).
In de colleges worden artikelen, en daarmee theorieën en bevindingen besproken. Studenten maken opdrachten naar aanleiding van de hoorcolleges en de literatuur, welke besproken en bediscussieerd worden in de werkcolleges

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3