SOW-SOB1005
Wij/zij: Negatieve verhoudingen tussen groepen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB1005
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
dr. P.G. Geurts
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER2  (06-11-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De leerdoelen zijn:
  • Je kunt de kernconcepten van de theorieën over (interetnische) verhoudingen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de theorieën over (interetnische) verhoudingen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de theorieën over (interetnische) verhoudingen benoemen, beschrijven en toelichten;
  • Je kunt de (kernconcepten van de) theorieën over (interetnische) verhoudingen herkennen in en relateren aan casussen;
  • Je kunt (aan de hand van casussen) kritisch reflecteren op de houdbaarheid van en kritische vragen stellen over de theorieën over (interetnische) verhoudingen;
  • Je kunt zelf relevante hypothesen afleiden uit de theorieën over (interetnische) vrehoudingen
Inhoud
Migratie is geen nieuw fenomeen meer voor West-Europese samenlevingen; vooral sinds de jaren '60 zijn West-Europese landen multi-etnisch geworden. Tegenwoordig, zeker sinds de vluchtelingencrisis van 2014 en met het succes van populistisch rechtse partijen, is er een verhit maatschappelijk debat over migratie en integratie. Sommige mensen menen dat de Nederlandse grenzen voor iedereen gesloten moeten worden, andere mensen willen dat de grenzen zelf afgeschaft worden en tussen die twee extremen zitten nog een heleboel meningen in. Hoe komt dat precies? Waarom staan sommige Nederlanders zonder migratieachtergrond heel afwijzend tegenover Nederlanders met migratieachtergrond en anderen juist heel positief? En wat zijn de consequenties van die meningen voor hoe we met elkaar omgaan? De vragen naar cohesie en ongelijkheid tussen verschillende groepen staan in deze cursus centraal.
        De vraag waarom er zulke verschillen zijn tussen Nederlanders zonder migratieachtergrond in hun visie op minderheden staat in deze cursus centraal. Daarbij kijken we niet alleen naar migranten maar ook naar etnische minderheden die al aanwezig zijn in Nederland en zelfs naar groepen niet gebaseerd op etniciteit of religie. Wat zijn vooroordelen, waarom hebben groepen vooroordelen en hoe kunnen we dat verklaren? We bespreken verschillende sociaalwetenschappelijke theorieën die antwoorden op deze beschrijvings- en verklaringsvragen formuleren: de sociale identiteitstheorie, de conflicttheorie en de contacttheorie. We bestuderen klassieke bijdragen en meer recente artikelen.

Deze cursus sluit aan bij de volgende SDG cursussen:
SDG 10: Ongelijkheid verminderen.
SDG 5: Gendergelijkheid
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Niveau
BA1
Voorkennis
Keuzevakkers: Inleiding Sociologie (SOW-SOB1001) moet zijn behaald. 
Toetsinformatie
De summatieve toetsing van deze cursus bestaat volledig uit een afsluitend digitaal tentamen met open vragen. Er kunnen ook bonuspunten behaald worden door het maken van wekelijkse opdrachten.
Bijzonderheden
Er is beperkte plaats voor studenten buiten de opleiding sociologie om deze cursus te volgen. Er zal daarbij voor zover mogelijk en tijdig aangegeven voorrang worden gegeven aan studenten die deze cursus volgen i.h.k.v. een premaster. Toegang voor deze cursus moet aangevraagd worden, via een mail naar Saskia Glas (saskia.glas@ru.nl) verzonden voor 30 oktober.
Voorkennis
Voor niet-sociologen moet de cursus Inleiding sociologie (SOW-SOB1001) behaald zijn.

Voor "bijvak" studenten is de inschrijving voor de cursus altijd op basis van beschikbaarheid. Deze cursus heeft hiervoor een beperkt aantal plekken.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Artikelen en hoofdstukken die zelf gedownload kunnen worden.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Tevens werkcolleges (aanwezigheid verplicht).

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Bonus opdrachten
Weging1
ToetsvormVoor toekennen bonuspunten

Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3