SOW-SOB2001
Hedendaagse sociologische theorieën
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2001
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.H.B.M. Spierings
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER1  (02-09-2019 t/m 03-11-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Als je de cursus met een voldoende afrondt, kun je:
  1. De belangrijkste kenmerken van invloedrijke hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën benoemen, beschrijven en toelichten
  2. De overeenkomsten en verschillen tussen hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën benoemen, beschrijven en toelichten
  3. Theoretische elementen (i.h.b. vragen, mechanismen, verwachtingen) in sociologisch onderzoek herkennen en relateren aan hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën
  4. Je kennis over hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën gebruiken om recente theoretische ontwikkelingen te analyseren en lacunes in de bestaande (‘state of the art’) inzichten op een bepaald onderzoeksterrein te detecteren
  5. Vragen en verwachtingen formuleren om lacunes in de bestaande (‘state of the art’) inzichten op een bepaald onderzoeksterrein te adresseren
Inhoud
Het eerste deel van de cursus zet een raamwerk neer van belangrijke theoretische tradities in de sociologie sinds WOII: de zogenaamde ‘hedendaagse theorieën’. Het betreft de tradities functionalisme, conflicttheorie, symbolisch interactionisme, en rationele keuzetheorie. We bespreken voor elke traditie de belangrijkste elementen, enkele invloedrijke sociologen en hun theorieën, en hoe deze verschillende tradities zich tot elkaar verhouden en elkaar aanvullen. In het tweede deel van de cursus oefenen we in het bijzonder met het herkennen van theoretische elementen in onderzoek (i.h.b. het destilleren van vragen en verwachtingen) en het relateren daarvan aan de hedendaagse sociologische theoretische tradities. We doen dat aan de hand van een boek waarin verslag wordt gedaan van een invloedrijk hedendaags sociologisch onderzoek. In het laatste deel van de cursus vertrekken we vanuit dit plaatsen van sociologisch onderzoek in de onderzoekstradities en zetten we deze tradities in om overzicht te krijgen in de theoretische stand van zaken rond specifieke thema’s, theoretische gaten te herkennen en nieuwe vragen en verwachtingen te formuleren.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Voor niet-sociologen: Hoofdvragen van de sociologie of Inleiding Sociologie moet behaald zijn.

Verplicht materiaal
Reader
Reader met selectie van hoofdstukken uit: Wallace, R. A. & Wolf, A. (2006). Contemporary Sociological Theory. Expanding the classical tradition. Sixth edition. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges.

Toetsen
Tentamen
Weging65
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Werkstuk
Weging35
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER3

Presentatie
Weging0
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER1