SOW-SOB2001
Hedendaagse sociologische theorieën
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2001
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
dr. S. Glas
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Als je de cursus met een voldoende afrondt, kun je:
  1. De belangrijkste kenmerken van invloedrijke hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën benoemen, beschrijven en toelichten
  2. De overeenkomsten en verschillen tussen hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën benoemen, beschrijven en toelichten
  3. Theoretische elementen (i.h.b. vragen, mechanismen, verwachtingen) in sociologisch onderzoek herkennen en relateren aan hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën
  4. Je kennis over hedendaagse sociologische theoretische tradities en theorieën gebruiken om recente theoretische ontwikkelingen te analyseren en lacunes in de bestaande (‘state of the art’) inzichten op een bepaald onderzoeksterrein te detecteren
  5. Vragen en verwachtingen formuleren om lacunes in de bestaande (‘state of the art’) inzichten op een bepaald onderzoeksterrein te adresseren
Inhoud
Het eerste deel van de cursus zet een raamwerk neer van belangrijke theoretische tradities in de sociologie sinds WOII: de zogenaamde ‘hedendaagse theorieën’. Het betreft de tradities functionalisme, conflicttheorie, symbolisch interactionisme, en rationele keuzetheorie. We bespreken voor elke traditie de belangrijkste elementen, enkele invloedrijke sociologen en hun theorieën, en hoe deze verschillende tradities zich tot elkaar verhouden en elkaar aanvullen. In het tweede deel van de cursus plaatsen we de tradities in een breder kader en gaan we verder met het herkennen van theoretische elementen in toonaangevend, recent onderzoek (i.h.b. het destilleren van vragen en verwachtingen) en het relateren daarvan aan de hedendaagse sociologische theoretische tradities. Dat doen we op twee manieren. Ten eerste, aan de hand van een boek waarin verslag wordt gedaan van een invloedrijk hedendaags sociologisch onderzoek. Ten tweede, d.m.v. het inzetten van deze tradities om een overzicht te krijgen in de theoretische stand van zaken rond specifieke thema’s, theoretische gaten te herkennen en nieuwe vragen en verwachtingen te formuleren binnen deze thema's.
Niveau

Voorkennis

Sociologie studenten: 42ec van het B1-jaar moet zijn behaald. 
Keuzevakkers van anders opleidingen: Student moet minimaal 60ec (in eigen studie) hebben behaald en daarnaast moet SOW-SOB1001 Inleiding Sociologie behaald zijn.

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Voor niet-sociologen: Student moet minimaal 60ec (in eigen studie) hebben behaald en daarnaast moet de cursus Inleiding Sociologie (SOW-SOB1001) behaald zijn.

Voor "bijvak" studenten is de inschrijving voor de cursus altijd op basis van beschikbaarheid. Deze cursus heeft hiervoor een beperkt aantal plekken.

Verplicht materiaal
Reader
Reader met kerninformatie over de theoretische tradities.
Boek
Titel:Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right
Auteur:Arlie Russel Hochschild

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges.

Responsiecollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging65
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Werkstuk
Weging35
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Presentatie
Weging0
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2