SOW-SOB2009
Leefstijlen: over seksualiteit, cultuur en media
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2009
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
dr. M. van Hek
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Meuleman
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Meuleman
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. R. Meuleman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Meuleman
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:
  • Je kunt de belangrijkste vragen en theorieën weergeven op het gebied van leefstijlen als onderdeel van meerdere hoofdthema’s van de sociologie.
  • Je kunt zelf relevante probleemstellingen en hypothesen formuleren op het gebied van leefstijlen.
  • Je kunt verschillende methoden en bevindingen van survey-onderzoek naar tijdsbesteding en cultuurparticipatie interpreteren en in de juiste context plaatsen.
  • Je kunt zelf verschillende onderzoeksmethoden toepassen in onderzoek naar tijdsbesteding en cultuurparticipatie, waarbij er specifiek aandacht uitgaat naar de toepassing van toetsende statistiek.
  • Je kunt op een wetenschappelijke manier argumenteren en schriftelijk rapporteren over je eigen onderzoeksresultaten.
Inhoud
In opvattingen, maar ook in het gedrag ten aanzien van zaken als hogere cultuur, mediagebruik, ongehuwd samenwonen, gezondheid, abortus en homoseksualiteit zijn de laatste decennia in Nederland onmiskenbare veranderingen opgetreden. Daarbij is van belang te onderkennen dat niet iedereen dezelfde oordelen over de bovenstaande onderwerpen heeft. In deze cursus staat de differentiatie in leefstijlvoorkeuren centraal. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan opleidings-, inkomens- en statusverschillen in leefstijlen. Ook wordt de problematiek van cohort- en periodeverandering aan de orde gesteld.

In de cursus maak je kennis met wetenschappelijke literatuur op het terrein van cultuurdeelname, mediagebruik, relatievorming en seksualiteit en gezondheidsgedrag. Je gaat actief aan de slag met de literatuur door opdrachten te maken en te bespreken. Daarnaast zul je verschillende leefstijluitingen empirisch onderzoeken door toetsende statistiek toe te passen en te toetsen in hoeverre verschillende sociaaleconomische statusgroepen verschillen in hun leefstijluitingen en in hoeverre leefstijlen veranderd zijn over de tijd en tussen generaties.
Niveau
BA2
Voorkennis
Deze cursus kan alleen worden gevolgd als ook wordt gevolgd: Toetsende statistiek (SOW-MTB2009).
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Losse artikelen en boekhoofdstukken die niet online te vinden zijn, worden ter beschikking gesteld via Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege/ werkgroep

Responsiecollege

Toetsen
Opdrachten
Weging60
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Werkstuk
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2