SOW-SOB2020
Sociologisch Perspectief op Criminaliteit
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2020
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.C.C.A. Blommaert
Overige cursussen docent
Docent
drs. P.F.M. Boekhoorn
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER1  (01-09-2020 t/m 01-11-2020)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Als je de cursus met een voldoende afrondt, kun je:
  1. Gerenommeerde theorieën binnen verschillende deelgebieden van de criminologie benoemen en beschrijven en herkennen
  2. Recente ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en in actuele discussies over beleid op het gebied van criminaliteit benoemen en beschrijven
  3. Toepassingen van theorieën binnen de criminologie in recent onderzoek naar criminaliteit en verklaringen van criminaliteit benoemen en beschrijven
Inhoud
In de cursus Sociologisch Perspectief op Criminaliteit worden verschillende deelgebieden van de criminologie vanuit sociologisch perspectief besproken. De cursus verschaft deelnemers inzicht in gerenommeerde theorieën ter verklaring van criminaliteit en toepassingen daarvan in recent onderzoek. Ook krijgen deelnemers inzicht in trends en recente ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en in actuele discussies over beleid en praktijk op het gebied van criminaliteit. De kennis wordt overgedragen via een reeks hoorcolleges (10), gastcolleges (4) en zelfstudie (zelfstandig bestuderen van de literatuur). Merk op dat bij de gastcolleges aanwezigheid verplicht is (bij de hoorcolleges wordt aanwezigheid sterk aangeraden met het oog op de verwerking van de stof) en dat de colleges en gastcolleges niet worden opgenomen.
Niveau
Eerste jaar bachelor
Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist
Toetsinformatie
De toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen
Bijzonderheden

Deze cursus staat open als keuzevak voor maximaal 30 studenten. 

NB: de inschrijving voor keuzevakkers is gesloten.

Verplicht materiaal
Literatuur
De verplichte literatuur voor deze cursus bestaat uit een leerboek en daarnaast uit artikelen (uit wetenschappelijke tijdschriften, krantenartikelen en opiniërende artikelen) en boekhoofdstukken. Het leerboek is: Lanier, M., Henry, S., and Anastasia, D.J.M. (2015). Essential Criminology (Fourth Edition). Westview Press. ISBN 9780813348858. Let op: bestel het leerboek op tijd, want je hebt het direct bij de start van de cursus nodig. Over de artikelen en boekhoofdstukken is meer informatie te vinden in de cursushandleiding op Brightspace.
ISBN:9780813348858
Titel:Essential Criminology (Fourth Edition).
Auteur:Lanier, M., Henry, S., and Anastasia, D.J.M. (2015).
Uitgever:Westview Press

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
De cursus bestaat uit hoorcolleges (10), gastcolleges (4) en zelfstudie. Bij de gastcolleges is aanwezigheid verplicht.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2