SOW-SOB2032
Beleidssociologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2032
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.H.B.M. Spierings
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

(1) Studenten kunnen theorieën en concepten over beleid en van het verloop van beleidsprocessen reproduceren en toelichten aan de hand van voorbeelden.
(2) Studenten hebben kennis van de bestuurlijke kaart van Nederland en zijn in staat te duiden welke elementen van deze bestuurlijke kaart relevant zijn voor specifieke beleidsvraagstukken, in het bijzonder aangaande beleid gerelateerd aan de thema’s ongelijkheid, cohesie en rationalisering.
(3) Studenten hebben kennis van verschillende soorten beleid alsook de voor- en nadelen daarvan.
(4) Studenten zijn in staat een specifiek beleidsproces in Nederland te analyseren en het verloop en de uitkomsten van het beleidsproces te verklaren.
(5) Studenten hebben een beeld van de functies die (afgestudeerde) sociologen op de arbeidsmarkt vervullen in en rond beleidsprocessen en de werkzaamheden die zij verrichten.  

Inhoud

Als afgestudeerde socioloog, of meer in het algemeen als maatschappijwetenschapper, kom je vaak terecht in organisaties en functies waarin je te maken hebt met beleidsprocessen. Daarbij kun je denken aan het zelf ontwikkelen, implementeren of evalueren van beleid, het geven van beleidsadvies, of in je functioneren beïnvloed worden door overheidsbeleid. In de cursus Beleidssociologie maken studenten daarom kennis met
(1)   sociaalwetenschappelijke theorieën en concepten over het verloop van beleidsprocessen, van agendering tot implementatie en verandering, en
(2)   het (institutionele en niet-institutionele) bestuurlijke krachtenveld waarin publiek beleid wordt ontwikkeld, met een specifieke nadruk op de Nederlandse context.
Deze twee onderdelen vormen samen de elementaire kennis die noodzakelijk is om in een beleidsomgeving te functioneren en te begrijpen wat de relatie is tussen sociaal-maatschappelijke problemen, het politiek krachtenveld en beleid. De nadruk in deze cursus ligt dus op basiskennis voor het begrijpen en analyseren van beleidsprocessen, in het bijzonder beleid op de kernthema’s in de sociologie en maatschappijwetenschappen: ongelijkheid, cohesie en rationalisering.

Niveau
SOW-BA2 SOC

Toetsinformatie

• Individueel tentamen (50%)
• Groepswerkstuk (50%)
• Afdoende participatie in de onderwijsbijeenkomsten is voorwaardelijk voor deelname aan de toetsing (voor details zie cursushandleiding of neem contact op met de coordinator).

Voorkennis
Behaald moet zijn:

• Hoofdvragen van de sociologie (SOW-SOB1001);
• Sociologische vraagstukken (SOW-SOW1004);
• Methoden van onderzoek A (SOW-MTB1001);
• Statistiek a: beschrijvende statistiek (SOW-MTB1002);
• Leerproject 1: de sociale kaart van Nijmegen (SOW-SOB1011).

Literatuur

• Breeman, G.E., van Noort, W.J. & Rutgers, M.R. (2016). De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief (6e druk). Uitgeverij Coutinho: Bussum.
• Knill, C. & J. Tosun (2012). Public Policy. A new introduction. Houndmills: Pallgrave MacMillan.
• Jacobs, K. (2011). The power or the people? Direct democratic and electoral reforms in Austria, Belgium and the Netherlands. PhD dissertatie, Radboud Universiteit, Nederland. [wordt beschikbaar gemaakt]

Werkvormen
Kennis wordt door middel van hoorcolleges en zelfstudie van de literatuur overgebracht. Tijdens werkcolleges worden kernonderdelen toegepast op voorbeelden uit de Nederlandse context, waarna in zelfwerkgroepen een zelfgekozen beleidsonderwerp wordt geanalyseerd resulterend in een casestudie. Tijdens de cursus wordt in de vorm van gastpresentaties tijdens een conferentiedag expliciet aandacht besteed aan oriëntatie op het werken als socioloog of maatschappijwetenschapper in een beleidsgerelateerde baan.

Verplicht materiaal
Boek
Breeman, G.E., van Noort, W.J. & Rutgers, M.R. (2016). De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief (6e druk). Uitgeverij Coutinho: Bussum.
Boek
Knill, C. & J. Tosun (2012). Public Policy. A new introduction. Houndmills: Pallgrave MacMillan.
Artikelen
Jacobs, K. (2011). The power or the people? Direct democratic and electoral reforms in Austria, Belgium and the Netherlands. PhD dissertatie, Radboud Universiteit, Nederland. [wordt beschikbaar gemaakt]

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Kennis wordt door middel van hoorcolleges en zelfstudie van de literatuur overgebracht. Tijdens werkcolleges worden kernonderdelen toegepast op voorbeelden uit de Nederlandse context, waarna in zelfwerkgroepen een zelfgekozen beleidsonderwerp wordt geanalyseerd resulterend in een casestudie. Tijdens de cursus wordt in de vorm van gastpresentaties tijdens een conferentiedag expliciet aandacht besteed aan oriëntatie op het werken als socioloog of maatschappijwetenschapper in een beleidsgerelateerd

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3, Blok PER4