SOW-SOB2032
Beleidssociologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB2032
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
W.J. Barendse, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
W.J. Barendse, MSc
Overige cursussen docent
Docent
W.J. Barendse, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
W.J. Barendse, MSc
Overige cursussen docent
Docent
drs. P.F.M. Boekhoorn
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER4  (10-04-2023 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Je hebt kennis van verschillende soorten beleid alsook de voor- en nadelen daarvan.
  2. Je kunt theorieën en concepten over beleid en van het verloop van beleidsprocessen reproduceren, toelichten aan de hand van voorbeelden en toepassen op de actualiteit.
  3. Je hebt kennis van de bestuurlijke kaart van Nederland en bent in staat te duiden welke elementen van deze bestuurlijke kaart in het bijzonder relevant zijn voor sociologische beleidsvraagstukken.
  4. Je bent in staat een beleidsproces in Nederland te analyseren en het verloop en de uitkomsten van het beleidsproces te verklaren.
Inhoud
Als afgestudeerde socioloog kom je vaak terecht in organisaties en functies waarin je te maken hebt met beleidsprocessen. Daarbij kun je denken aan het zelf ontwikkelen, implementeren of evalueren van beleid, het geven van beleidsadvies, of in je functioneren beïnvloed worden door overheidsbeleid. In de cursus Beleidssociologie maak je daarom kennis met
  1. sociaalwetenschappelijke theorieën en concepten over het verloop van beleidsprocessen, van agendering tot implementatie en verandering, en
  2. het (institutionele en niet-institutionele) bestuurlijke krachtenveld waarin publiek beleid wordt ontwikkeld, met een specifieke nadruk op de Nederlandse context.
Deze twee onderdelen vormen samen de elementaire kennis die noodzakelijk is om in een beleidsomgeving te functioneren en te begrijpen wat de relatie is tussen sociaal-maatschappelijke problemen, het politiek krachtenveld en beleid. De nadruk in deze cursus ligt dus op basiskennis voor het begrijpen en analyseren van beleidsprocessen, in het bijzonder beleid op de kernthema’s in de sociologie.
Niveau

Voorkennis
De inschrijving staat open voor bachelor studenten Sociologie en premaster studenten Sociologie. Alle andere studenten dienen eerst contact op te nemen met de cursuscoördinator.
Toetsinformatie
Het tentamen is individueel; aan het werkstuk wordt vanaf het begin van de cursus in groepverband (4 of 5 leden) gewerkt. Voor beide onderdelen moet minimaal een voldoende behaald worden om de cursus succesvol af te sluiten.
Bijzonderheden
Afhankelijk van het aantal vaste studenten sociologie staat de cursus mogelijk open voor keuzevak. Als je interesse hebt en de bijeenkomsten passen zijn in je rooster neem dan contact op met de cursuscoördinator.
Voorkennis
De inschrijving staat open voor bachelor studenten Sociologie en premaster studenten Sociologie. Alle andere studenten dienen eerst contact op te nemen met de cursuscoördinator.

Voor "bijvak" studenten is de inschrijving voor de cursus altijd op basis van beschikbaarheid. Deze cursus heeft hiervoor een beperkt aantal plekken.

Verplicht materiaal
Boek
Breeman, G.E., van Noort, W.J. & Rutgers, M.R. (2020). De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief (7e druk). Uitgeverij Coutinho: Bussum.
Boek
Knill, C. & J. Tosun (2020). Public Policy. A new introduction. (2nd edition) Houndmills: Pallgrave MacMillan.
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Aanvullende literatuur die via Brightspace gepubliceerd zal worden.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Kennis wordt door middel van hoorcolleges en zelfstudie van de literatuur overgebracht. Tijdens werkcolleges worden kernonderdelen verder toegelicht en toegepast op voorbeelden uit de Nederlandse context. In de casestudy zul je met een groep specialiseren in een thema door het schrijven van een beleidsadvies.

Afwezigheid bij de werkgroepen kan leiden aanvullende individuele vervangende opdrachten. Onvoldoende participeren in de casestudy kan leiden tot een individueel te verrichten casestudy.

Opmerking
Middels de casestudy ga je met je groep praktisch aan de slag om je te specialiseren in een beleidsveld.

Toetsen
Tentamen
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4

Werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4