SOW-SOB3021
Keuzes en opvattingen in gezinnen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB3021
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.H. Begall
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van den Berg
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Leerdoelen cursus:
  • Je verwerft kennis van theoretische benaderingen en empirische trends in keuzes en opvattingen in hedendaagse Nederlandse gezinnen.
  • Je stelt op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur onderzoeksvragen op over keuzes en opvattingen in hedendaagse Nederlandse gezinnen.
  • Je leidt toetsbare hypothesen en modellen af uit theoretische inzichten over keuzes en opvattingen in gezinnen.
  • Je gebruikt grootschalige datasets om de theoretische concepten uit jouw onderzoek meetbaar te maken.
  • Je gebruikt analyses en onderzoek voor het empirisch toetsen van jouw hypotheses.
  • Je rapporteert helder en bondig over de antwoorden op jouw onderzoeksvragen.
  • Je levert een wezenlijke, inhoudelijke bijdrage aan groepsopdrachten en draagt proactief bij aan het samenwerkingsproces.
Inhoud
In de cursus “Keuzes en Opvattingen in Gezinnen” staat inhoudelijk de vraag centraal hoe verschillende soorten gezinnen werk- en zorgtaken verdelen. Daarbij kijken we naar wat mensen daadwerkelijk doen (‘keuzes), maar ook naar de normatieve instellingen over deze keuzes (‘opvattingen’). Daarnaast besteden wij ook aandacht aan de processen waardoor gezinnen worden gevormd (uit huis gaan, samenwonen en kinderen krijgen). Deze inhoudelijke vraagstukken gaan studenten in de cursus zelf onderzoeken door theoretische kennis te integreren met methoden en technieken van onderzoek.
Studenten doorlopen in deze cursus de gehele onderzoekcyclus, eerst in groepen en uiteindelijk individueel. Te beginnen bij het schrijven van een literatuuroverzicht en het formuleren van onderzoeksvragen, het afleiden van hypotheses en tenslotte het toetsen van de theoretische verwachtingen op grootschalige datasets door middel van statistische technieken. Daarmee doet de cursus een beroep op het toepassen en integreren van de vaardigheden uit de voorgaande cursussen uit de bacheloropleiding Sociologie en biedt een goede voorbereiding op de bachelor scriptie.
 

 
Niveau

Voorkennis
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen moet de cursussen Inleiding regressie-analyse (SOW-MTB2045), Meetmodellen (SOW-MTB2044) en Leerproject 2 (SOW-SOB2033) zijn gevolgd en getoetst.
Toetsinformatie
De toetsing in de cursus “Keuzes en Opvattingen in Gezinnen” bestaat uit drie onderdelen. Elk onderdeel moeten met een voldoende (cijfer 5.5 of hoger) worden afgerond.
  • Opdrachten: het gemiddelde cijfer van drie groepsopdrachten.
  • Presentatie (individueel)
  • Individueel werkstuk
Bijzonderheden

Voorkennis
Deze cursus mag pas worden gevolgd als:
* B1 Sociologie is behaald
en
* de cursussen Inleiding regressie-analyse (SOW-MTB2045), Meetmodellen (SOW-MTB2044) en Leerproject 2 (SOW-SOB2033) zijn gevolgd en getoetst.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Losse artikelen en boekhoofdstukken.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkcolleges en computerpractica.

Toetsen
Werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Presentatie
Weging10
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging40
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2