SOW-SOB3040
Individuen en hun sociale omgeving: de micro-macrolink
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOB3040
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B. Hofstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Meuleman
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen. Na het succesvol afronden van deze cursus kun je…
  1. …uitleggen wat macro-condities, brugassumpties, gedragstheorieën, micro-macro transities, en sociale verschijnselen (tezamen “de sociologisch-theoretische toolkit”) zijn;
  2. …macro-condities, brugassumpties, gedragstheorieën, micro-macro transities, en sociale verschijnselen herkennen en specificeren vanuit bestaand materiaal;
  3. …de sociologisch-theoretische toolkit toepassen op de sociologische hoofdthema’s sociale relaties, ongelijkheid en cultuur;
  4. …de sociologisch-theoretische toolkit gebruiken om theorieën in recent empirisch onderzoek te evalueren;
  5. …op een wetenschappelijke manier mondeling en schriftelijk rapporteren over de toepassing van de sociologisch-theoretische toolkit.
Inhoud
Sociale verschijnselen op macroniveau – kapitalisme, inkomensongelijkheid, etnische segregatie, (gewelddadige) revoluties, groepspaniek, enzovoort – kunnen worden gezien als een gevolg van individuele acties en/of uitkomsten. Maar hoe vertalen deze individuele acties en uitkomsten zich exact naar dat macroniveau? Is dat een simpele optelsom van die individuele acties of zijn daar andere aannames voor nodig? En wat is daarin de rol van de sociale context waar individuen zich doorheen bewegen? Antwoorden op deze vragen zijn essentieel voor het precies en sociologisch kunnen verklaren van eerdergenoemde sociale verschijnselen. In de cursus “Individuen en hun sociale omgeving: De micro-macro link” beantwoorden we deze vragen met behulp van een belangrijke sociologisch-theoretische toolkit die sociologen tot hun beschikking hebben: het macro-micro-macro perspectief (in Van Tubergen: het multilevel-perspectief).

Dit perspectief, soms ook wel het Coleman-bootje genoemd, gebruiken we in deze cursus als een analytische bril waardoorheen we dus sociale verschijnselen bestuderen. We behandelen de sleutelelementen voor het herkennen en (re)construeren van theorieën en voor de afleiding van testbare hypotheses vanuit algemene theorie. Dit alles doen we door een direct verband te leggen tussen theorieformulering aan de ene kant en sociaalwetenschappelijk empirisch onderzoek aan de andere kant. Specifiek koppelen we telkens klassieke macro-micro-macro theorievoorbeelden aan recent, “state-of-the-art” empirisch sociologisch onderzoek. Zodoende leer je theorieën te (re)construeren, empirisch toetsbare en precieze (soms formele) hypotheses te formuleren, en te reflecteren op de algemene theoretische argumenten en mechanismebeschrijving in recent sociologisch onderzoek. Het vertrekpunt daarbij is altijd het verklaren van een sociaal verschijnsel binnen één van de hoofdthema’s van de sociologie: sociale relaties, ongelijkheid, of cultuur. Wat we zullen zien is dat de waarde en het toepassen van het macro-micro-macro perspectief onafhankelijk is van het sociale probleem dat je bestudeert.
 
Niveau

Voorkennis
BA Sociologie: B1 behaald
Bijvakstudenten: 60 EC in eigen opleiding behaald én SOW-SOB1001 Inleiding Sociologie behaald.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
BA Sociologie: B1 behaald
Bijvakstudenten: 60 EC in eigen opleiding behaald én SOW-SOB1001 Inleiding Sociologie behaald.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging60
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Werkstuk
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Presentatie
Weging0
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3