SOW-SOM4011
Onderwijs- en arbeidsmarktbeleidsonderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOM4011
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER2  (04-11-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • Inzicht krijgen in de theoretische, beleidsmatige en empirische stand van zaken in een sociologisch thema (ongelijkheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt).
 • Op elkaar aansluitende (beleidsmatige) vraagstellingen formuleren.
 • Theoretische en beleidsmatige inzichten vertalen in toetsbare hypothesen.
 • De hypothesen empirisch toetsen door middel van schaalconstructie en regressietechnieken op gegevens uit grootschalige (longitudinale) databestanden.
 • Helder en bondig rapporteren in werkstukken.
Inhoud

De inhoud van de cursus heeft twee aspecten. In de eerste plaats richt de cursus zich op een belangrijk thema uit de sociologie, ongelijkheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In de tweede plaats richt de cursus zich op het zelfstandig en professioneel rapporteren van empirisch, beleidsgericht, sociologisch onderzoek. In de cursus worden een aantal vaardigheden bijgebracht:

 • het vertalen van theoretische en beleidsmatige inzichten in empirisch toetsbare hypothesen.
 • het vlot kunnen werken met analysetechnieken als schaalconstructie en multivariate regressie-analyse.
 • het werken met grootschalige (longitudinale) databestanden.
 • het interpreteren en verwoorden van de bevindingen.
 • het presenteren van empirische bevindingen met behulp van software: Word, Powerpoint, Excel en SPSS graphics.
 • het professioneel rapporteren van bevindingen, zowel mondeling als schriftelijk, met inbegrip van het verwoorden van mogelijke implicaties van gedane onderzoeksbevindingen in de vorm van beleidsaanbeveling en -advies.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Ordner met artikelen en hoofdstukken.

Werkvormen
Lecture

Opmerking
Tevens werkcolleges.

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER2