SOW-SOM4016
Sportsociologie en -stimulering
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOM4016
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
dr. H. Bekhuis
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.H.A. Hoekman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.H.A. Hoekman
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. R.H.A. Hoekman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. R.H.A. Hoekman
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER2  (08-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Het (niet-)deelnemen aan sport en bewegen vanuit sociologisch perspectief leren analyseren / duiden en leren plaatsen binnen de bredere context van keuzes rondom gezonde / culturele leefstijlen;
  • Inzicht verkrijgen in bereik, ongelijkheden, maatschappelijke betekenis en organisatie van sport en bewegen, als deelterrein van het bredere veld van de gezondheidsbevordering en de vrijetijdsbesteding;
  • Beleid en het beleidsmatige speelveld rondom dit thema leren kennen, leren beschrijven en sociologisch leren analyseren / duiden;
  • Leren toepassen van bovenstaande kennis in het schrijven van een beleidsmatige notitie op het onderhavige terrein; leren benutten van sociologische kennis en statistische analyses ten behoeve van dergelijke teksten; leren opzetten van onderzoek t.b.v. beleidsmatige projecten.
Inhoud
In deze cursus leren studenten om hun kennis van de sociologie toe te passen op een concreet thema, en wel dat van de sportstimulering. Sportstimulering is een thema waar vanuit zowel rijk als gemeente actief beleid op wordt gevoerd, en waar verder ook de commercie en het vrijwillige initiatief actief bij zijn betrokken. Het onderwerp sport geniet daarbij brede belangstelling, maar roept ook weerstand op. Het raakt aan kwesties van ongelijkheid en van cohesie. Dat maakt sport tot een sociologisch dankbaar toepassingsgebied.
In de cursus is er ruim aandacht voor de ontwikkeling en vormgeving van dit beleidsterrein, en de bredere inbedding binnen andere beleidsterreinen; de spelers die op die terreinen actief zijn; de literatuur en data die erover beschikbaar is (CBS, SCP, RIVM, Eurostat);  de keuzes die burgers hierin maken en de achtergronden daarvan; en de mogelijkheden hier als beleid invloed op uit te oefenen. Aan het einde van de cursus hebben studenten geleerd om als socioloog naar een maatschappelijke thematiek te kijken, en daar beleidsmatig relevent én wetenschappelijk verantwoord over te schrijven en spreken. Die lessen zijn ook overdraagbaar naar andere beleidsthema's, zoals de gezondheidsbevordering (voeding, bewegen, roken) of de cultuurdeelname.
Niveau

Voorkennis
MA inschrijving Sociologie of indien keuzevakker MA inschrijving elders
Toetsinformatie
In de cursus worden 2 individuele werkstukken gemaakt. Werkstuk 1 betreft een beleidsnotitie voor de minister van VWS voor het nieuwe kabinetsbeleid. Dit werkstuk telt voor 40% mee aan het eindcijfer. Werkstuk 2 betreft het schrijven van een notitie dat ten grondslag ligt aan een nieuwe beleidscyclus van een organisatie welke een impuls wilt geven aan zijn / haar sport- en beweegbeleid. Werkstuk 2 telt voor 60% mee aan het eindcijfer. Beide werkstukken moeten met een 5,5 of hoger zijn beoordeeld om de cursus succesvol af te ronden.
Bijzonderheden

Voorkennis
MA inschrijving Sociologie of indien keuzevakker MA inschrijving elders

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Boek, boekhoofdstukken, artikelen, collegestof (Powerpoint presentaties).

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens gastcolleges. Het bijwonen van het gastcollege is verplicht.

Toetsen
Werkstuk 1
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Opmerking
Werkstuk 1 telt voor 40% van het eindcijfer.

Werkstuk 2
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Opmerking
Werkstuk 2 telt voor 60% van het eindcijfer.