SOW-SOM4017
Master Thesis Project
Cursus informatieRooster
CursusSOW-SOM4017
Studiepunten (ECTS)30
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Docenten
Docent
drs. P.F.M. Boekhoorn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C.H.B.M. Spierings
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. C.H.B.M. Spierings
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. C.H.B.M. Spierings
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
JAAR  (02-09-2019 t/m 29-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Cursus start in periode 2
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het afstudeerproject heeft als doelstelling dat de student laat zien dat zij/hij in staat is in relatieve zelfstandigheid een empirisch, beleidsgericht, sociologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren, waarin theoretische, beleids- en onderzoeksmatige kennis worden geïntegreerd.
Inhoud
Het afstudeerproject is in vier onderdelen opgedeeld.
  • In het eerste onderdeel wordt er een beleidsgerichte probleemstelling gedefinieerd. Tevens wordt er in deze fase een stageplek gezocht. Aan de hand van een themamarkt, waar verschillende onderzoeksbureaus zich presenteren, oriënteert de student zich op een stageplek en probleemstelling.
  • In het tweede onderdeel vindt er een stage beleidsonderzoek plaats; hier wordt de gekozen probleemstelling in opdracht van het stagebureau onderzocht, resulterend in een stageproduct.
  • In het derde onderdeel wordt de probleemstelling beantwoord in een wetenschappelijk onderzoeksverslag; de scriptie.
  • Het vierde onderdeel is het beleidsadvies waarin geschetst wordt welke implicaties de bevindingen van het onderzoek hebben en welke suggesties kunnen worden gedaan om het beleid aan te passen en/of te verbeteren. Dit onderdeel wordt ingeleid met een aantal bijeenkomsten en opdrachten waarin studenten oefenen met het formuleren van beleidsadviezen.
De student krijgt een cijfer voor de werkzaamheden op de stageplaats (33%), voor het stageproduct (17%) en voor de scriptie (50%). Het eindcijfer wordt bepaald als een gewogen gemiddelde van de beoordelingen. De student presenteert de voortgang van de scriptie tijdens vier terugkomdagen. Het afstudeerproject is in de volgende onderdelen verdeeld. Hierbij geldt dat pas studiepunten toegekend kunnen worden nadat voor alle onderdelen aan de eisen is voldaan:
a. probleemstelling ten behoeve van de stage en de scriptie 3ec
b. stage beleidsonderzoek 12ec
c. scriptie 12ec
d. beleidsaanbeveling en - advisering 3ec
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Het afstudeerproject wordt begeleid door docenten van de sectie Sociologie en een stagebegeleider. In de regel zoekt de student zelf een stageplek. Voor het werken aan de scriptie kunnen studenten Sociologie gebruik maken van de scriptiewerkplaats Maatschappijwetenschappen in TvA 6.
Voorkennis
Om deel te nemen aan scriptie delen b, c en d moet behaald zijn:
• radicalization: policy evaluation of interventions (SOW-SOM4015);
• beleidsonderzoek in theorie en praktijk (SOW-MTM4033).

Bijzonderheden
Het afstudeerproject wordt begeleid door docenten van de sectie Sociologie en een stagebegeleider. In de regel zoekt de student zelf een stageplek.
Voor het werken aan de scriptie kunnen studenten Sociologie gebruik maken van de scriptiewerkplaats Maatschappijwetenschappen in TvA 6.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
In overleg met docenten en stagebegeleider

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Tevens werkcolleges, student presentaties, individuele bijeenkomsten met scriptiebegeleider en leerstage.

Toetsen
Probleemstelling scriptie
Weging0
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Scriptie
Weging50
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Stageproduct
Weging17
ToetsvormStageverslag
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Beoordeling Stage
Weging33
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR