LET-LETK-DTC403
Die Kunst der Adaption: Deutschsprachige literarische Werke und ihre Verfilmung
Cursus informatieRooster
CursusLET-LETK-DTC403
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. B.C.M. Beuker
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.C.M. Beuker
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.C.M. Beuker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.C.M. Beuker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.L.M. Sars
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • literaire werken en films in een (cultuur)historische en maatschappelijke context plaatsen, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de invloed van technologische ontwikkelingen;
  • in de analyse van literaire teksten en films formele en narratieve kenmerken benoemen met behulp van het begrippenapparaat behorend bij de literatuur- en filmanalyse;
  • binnen de literatuur-, film- en cultuurwetenschap verschillende benaderingswijzen m.b.t. adaptation/ verfilming onderscheiden en deze toelichten;
  • uitgaande van het concept intermedialiteit de wisselwerking tussen cultuurproducten kritisch becommentariëren;
  • de samenhang tussen mediale uitdrukkingsvormen en concepten van auteurschap en originaliteit uitleggen;
  • de verworven inhoudelijke kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in een zelfstandig uit te voeren onderzoek dat resulteert in een schriftelijk onderzoeksverslag dat beantwoordt aan de eisen van wetenschappelijke kennisproductie.
Inhoud
“Het boek was beter” is een veel geuite reactie op literaire verfilmingen. Ook twijfelen we vaak of we de verfilming van een gelezen werk überhaupt willen zien omdat we denken dat de film onmogelijk kan tippen aan het boek of omdat we de beelden in ons hoofd niet willen bederven. Waar komt deze vermeende superioriteit van het boek vandaan? Hoe kunnen we de relatie van het ene artistieke product tot het andere, het ene medium tot het andere begrijpen? Deze en andere vragen komen aan de orde in dit college. Aan de hand van zowel klassiekers als minder bekende werken uit de Duitstalige literatuur en hun (internationale) verfilmingen onderzoeken we de theoretische en praktische uitdagingen die samenhangen met de bewerking van tekst tot film, waaronder vragen rondom auteurschap,  originaliteit en Werktreue, de (on)mogelijkheden van het vertellen met woorden en het vertellen met beelden, en de invloed van nieuwe technologieën op creatieve processen. Om een inhoudelijke samenhang te creëren is gekozen voor boeken en films waarin een bepaalde thematiek centraal staat zoals de destructieve kracht van de liefde, familieverhoudingen of het spanningsveld tussen macht en moraal. Het theoretisch raamwerk bestaat uit literatuur-, film- en cultuurwetenschappelijke teksten, waaronder studies rondom intermedialiteit.

De voertaal in de colleges is in principe Duits. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij over een goede passieve kennis van het Duits beschikken. Van studenten met een achtergrond in Duitse Taal en Cultuur wordt ook een zeer goede actieve kennis verwacht. Andere deelnemers is het toegestaan om tijdens discussies Nederlands of Engels te gebruiken en om schriftelijke opdrachten in één van deze talen uit te voeren.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Zie ingangsvoorwaarden master Letterkunde; goede passieve beheersing van het Duits.

Verplicht materiaal
Literatuur
Literatuur wordt later op Brightspace bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoor-/werkcollege

Toetsen
Online discussiebijdragen
Weging40
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk Werkstuk
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5