NWI-FNWI012
Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FNWI012
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Facultair Algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.M. Derks
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.A. Henze
Overige cursussen docent
Docent
C.C. Kooloos
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingLet op: van deze cursus bestaat ook een 3 ec-variant NWI-FNWI015 (zie ook ‘Bijzonderheden’ in deze cursusbeschrijving).
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureOp volgorde van aanmelding
ToelichtingOp volgorde van aanmelding
Cursusdoelen

Aan het einde van deze cursus kun je:

 1. inhoudelijke structuur en kenmerkende denk- en werkwijzen van jouw vakgebied herkennen in een examenprogramma of leerlijn;

 2. denkbeelden en (vak)taalgebruik van lerenden m.b.t. onderwerpen in jouw vakgebied opmerken in een lessituatie;

 3. een les in jouw vakgebied analyseren op lesfasen, onderwijs- en leeractiviteiten en kenmerken van verschillende leertheorieën;

 4. een activerende werkvorm aanpassen zodat deze geschikt is voor gebruik in een les over een onderwerp in jouw vakgebied;

 5. een les over een onderwerp in jouw vakgebied ontwerpen op basis van een vakdidactische analyse en gebruik makend van theorie over leren en onderwijzen;

 6. de zelfontworpen les gedeeltelijk uitvoeren met medestudenten als lerenden en met aandacht voor o.a. de formatieve evaluatie van leerdoelen;

 7. de uitgevoerde les evalueren op o.a. belangrijke leermomenten;

 8. een eigen visie op leren en onderwijzen in jouw vakgebied ontwikkelen en formuleren.

Inhoud

Inhoud

Wil je graag weten hoe ‘leren’ in jouw vakgebied werkt, en hoe je leren kunt stimuleren met passende didactiek? Wil je iets doen met onderwijs in de bètawetenschappen (bijv. bijles geven, uitleggen van ingewikkelde vakconcepten, studentassistentschap)? Of doe je al iets met onderwijs en ben je benieuwd hoe je dat nog beter kan doen? Dan is deze inleidende cursus over leren en onderwijzen voor jou interessant. In deze cursus leer je namelijk de basis van de didactiek van bètawetenschappen.

Daarbij is er aandacht voor zowel theorie als praktijk. Aan de ene kant bediscussiëren we bijvoorbeeld meerdere theorieën die beschrijven wat leren betekent en hoe je anderen in een bètacontext kunt helpen leren. Aan de andere kant, de praktijkkant, ontwikkel je onder meer een eigen miniles en ga je een keer een les observeren op een middelbare school.

Deze cursus maakt deel uit van de minor Didactiek van Bètawetenschappen, maar is ook los te volgen als derdejaars student bij FNWI. De cursus en de minor kunnen ook een opstapje zijn naar bijvoorbeeld het doen van de lerarenopleiding of een onderzoeksstage bij het Institute for Science Education.

Onderwerpen

 • inhoudelijke structuur, werkwijzen en denkwijzen van een vakgebied

 • denkbeelden en (vak)taalgebruik van lerenden in jouw vakgebied

 • lesfasen en model van directe instructie

 • onderwijs- en leeractiviteiten

 • leertheorieën (o.a. cognitivisme en sociaal-cultureel)

 • activerende bètadidactiek

 • vakdidactische analyse en lesontwerp (leerdoelen, beginsituatie lerenden, onderwijsaanpak en evaluatie)

 • interactie met leerlingen

 • formatief evalueren en summatief toetsen

 • evaluatie en reflectie in het onderwijs

 • visies op leren en onderwijzen in bètawetenschappen

Werkwijze

Tijdens deze cursus neem je deel aan interactieve colleges en begeleide uitwisselingssessies, ontwerp je een eigen miniles die je vervolgens geeft aan medestudenten, en voer je enkele zelfstandige en groepsopdrachten uit.

Tijdens de interactieve colleges verken je met de docenten en medestudenten theorie over leren en onderwijzen in de bètawetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan theorieën over wat leren nu eigenlijk is (bijv. volgens het constructivisme) en hoe je leren kunt stimuleren (bijv. via activerende didactiek en aandacht voor taalgebruik). Naast deze colleges neem je ook deel aan begeleide uitwisselingssessies. Deze sessies zijn bedoeld om een eigen miniles voor te bereiden die je aan het eind van de cursus gaat geven. De miniles zal gaan over een onderwerp dat jijzelf interessant vindt en dat aansluit bij je bacheloropleiding. Tijdens de uitwisselingssessies geef je tevens feedback op de miniles van medestudenten en feedback op elkaars uitgevoerde opdrachten. Deze opdrachten brengen je dichtbij de onderwijspraktijk en geven inspiratie voor je miniles. Zo ga je een keer een les observeren op een middelbare school en interview je mensen uit je eigen omgeving om te achterhalen hoe zij denken over bèta-onderwerpen als stofeigenschappen of magnetisme. Sommige van deze opdrachten doe je alleen, andere met een of meer medestudenten.

Aan het eind van de cursus voer je een deel van je ontworpen miniles uit met medestudenten als leerlingen. De uitvoer van je les evalueer je ook; wat ging er bijvoorbeeld goed en wat zou je een volgende keer anders doen.

Aanwezigheid bij de interactieve colleges, uitwisselingssessies en uitvoer van de miniles is bij deze cursus verplicht.

Toetsinformatie

Voor de eindbeoordeling van deze cursus wordt gekeken naar de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van je miniles. Daarnaast vragen we je te reflecteren op je eigen leren tijdens de cursus; hoe is jouw visie op leren en onderwijzen in de bètawetenschappen veranderd en waardoor?

Voorwaarde om voor beoordeling in aanmerking te komen is dat je actief een bijdrage hebt geleverd aan je eigen leren (o.a. door deelname aan colleges en uitwisselingssessies en het tijdig inleveren van opdrachten) en het leren van je medestudenten (o.a. door ideeën uit te wisselen en feedback te geven).

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de minor Didactiek van Bètawetenschappen van 15 EC totaal. De minor bestaat naast deze ‘startcursus’ uit de cursussen NWI-FNWI013 Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen (6 EC) en NWI-FNWI014 Bètawetenschappelijk Onderwijs in context: Scientific literacy (3 EC). Het volgen en afronden van de startcursus Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 EC) is nodig om aan de twee vervolgcursussen mee te kunnen doen.

Let op: Van deze cursus Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (WNI-FNWI012) bestaat ook een 3 EC-variant (genaamd Elementen van Bètaonderwijs; NWI-FNWI015). De 3 EC-variant is een beknopte kennismaking met elementen van bètaonderwijs. Alleen het succesvol afronden van de 6 EC-variant (dus NWI-FNWI012) geeft toegang tot deelname aan de vervolgcursussen.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Final result
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2