NWI-FNWI013
Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen
Course infoSchedule
Course moduleNWI-FNWI013
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Science; Facultair Algemeen;
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Lecturer
prof. dr. E. Barendsen
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. E. Barendsen
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. N.M. Derks
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. F.A. Henze
Other course modules lecturer
Lecturer
C.C. Kooloos
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
KW2  (08/11/2021 to 30/01/2022)
Starting block
KW2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listYes
Placement procedureIn order of application
ExplanationIn order of application
Aims
Aan het einde van deze cursus kun je:
 1. didactische ontwerpprincipes voor bètaonderwijs, in het bijzonder voor je eigen vakgebied, benoemen;
 2. een bestaand onderwijsproduct (bv. les, college, practicum, lessenserie, masterclass) analyseren met het oog op een specifiek thema, namelijk: formatief evalueren, activerende didactiek, context-conceptonderwijs of digitaal onderwijs;
 3. een onderwijsproduct (her)ontwerpen op basis van een analyse en vakdidactische ontwerpprincipes;
 4. ontwerpbeslissingen onderbouwen;
 5. je ontwerp evalueren (specifiek, gebruikersvriendelijk, aanvaardbaar, realiseerbaar) en op basis van feedback van experts/opdrachtgever bijstellen.

 
Content
In deze cursus maak je kennis met onderwijskundig ontwerpen en didactische ontwerpprincipes voor bètaonderwijs. Je gaat daarmee aan de slag in het praktijkdeel van de cursus, waarin je op basis van analyse, een eigen onderwijsproduct gaat (her)ontwerpen met specifieke aandacht voor een van de volgende moderne onderwijsthema’s: formatief evalueren, context-concept onderwijs, activerende didactiek of digitaal onderwijs.

Onderwerpen
 • onderwijskundige ontwerpen
 • ontwerpprincipes voor bètaonderwijs
 • didactiek van specifieke vakinhoud
 • formatief evalueren
 • activerende didactiek
 • context-conceptonderwijs
 • digitaal onderwijs
 • symposium

Werkwijze

Je werkt samen met medestudenten in een ontwikkelteam rond een specifiek thema. Je (her)ontwerpt in samenspraak met een expertdocent/opdrachtgever een onderwijsproduct voor een bepaalde onderwijscontext (voortgezet onderwijs, universiteit, PUC of Science, museum, enz.). Je ontwikkelproject wordt ondersteund via colleges en wekelijkse werkbijeenkomsten waarin de docenten ‘op maat’ begeleiding geven, waarin je feedback krijgt van medestudenten, en waarin je onderdelen van je ontwerp kunt presenteren en uitproberen. Samen verkennen we zo nodig ook extra vakdidactische bronnen. Richting het eind van de cursus leg je je ontwerp voor aan je expertdocent/opdrachtgever en verwerk je diens feedback tot een onderwijsproduct dat in de praktijk kan worden uitgevoerd.
Presumed foreknowledge
Met succes afgerond hebben van NWI-FNWI012 ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ is voorwaarde om aan deze cursus deel te nemen.
Test information
Je rapporteert over je ontwerp en het ontwerpproces in een eindverslag, waarbij je het ontworpen onderwijsproduct (bv. lesmateriaal, PowerPoint, docentenhandleiding) als bijlage toevoegt. Tijdens een afsluitend symposium geef je met je ontwikkelteam een gezamenlijke introductie op jullie onderwijsthema en presenteer je tevens je eigen ontwerp met behulp van een poster.

Voorwaarde om voor beoordeling in aanmerking te komen is dat je actief een bijdrage hebt geleverd aan je eigen leren (o.a. door presenteren van eigen werk tijdens de werkbijeenkomsten) en het leren van je medestudenten (o.a. door het uitwisselen van bevindingen en het geven van feedback).
 
Specifics
Deze cursus kan gelijktijdig gevolgd worden met de cursus NWI-FNWI014 ‘Bètawetenschappelijk Onderwijs in Context: scientific literacy (3 ec)’. Gezamenlijk met NWI-FNWI012 ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ vormen deze cursussen de minor Didactiek van bètawetenschappen (15 ec).
Instructional modes
Course
Attendance MandatoryYes

Tests
Final result
Test weight1
OpportunitiesBlock KW2, Block KW3