NWI-FNWI013
Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-FNWI013
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Facultair Algemeen;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E. Barendsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.M. Derks
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.A. Henze
Overige cursussen docent
Docent
C.C. Kooloos
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureOp volgorde van aanmelding
ToelichtingOp volgorde van aanmelding
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus kun je:
1.      didactische ontwerpprincipes voor bètaonderwijs, in het bijzonder voor je eigen vakgebied, benoemen;
2.      een bestaand onderwijsproduct (bv. les, college, lessenserie, masterclass) evalueren met het oog op een specifiek onderwijsthema;
3.      een onderwijsproduct (her)ontwerpen voor een authentieke context (bv. school, universiteit, museum) met SDG's (sustainability development goals) geïntegreerd in het ontwerp. Het onderwijsproduct zal gebaseerd zijn op een onderwijskundig ontwerpmodel en een aantal specifieke onderwijsthema’s;
4.      de verschillende ontwerpbeslissingen onderbouwen die leiden tot je uiteindelijke onderwijsproduct;
5.      je ontworpen onderwijsproduct evalueren op uitwerking van de gekozen thema’s, bruikbaarheid en relevantie voor de specifieke context, en bijsturen op basis van feedback van je opdrachtgever/expertdocent;
6.      (een deel van) je ontworpen onderwijsproduct uitvoeren met medestudenten en, indien gewenst, ook in de authentieke context.

 
Inhoud
In het theoretisch deel van deze cursus maak je kennis met onderwijskundig ontwerpen en didactische ontwerpprincipes voor bètaonderwijs. Je gaat daarmee aan de slag in het praktijkdeel van de cursus, waarin je op basis van analyse, een eigen onderwijsproduct gaat (her)ontwerpen met specifieke aandacht voor formatief evalueren en één van de volgende moderne onderwijsthema’s: onderwijs voor samenwerkend leren, concept-context onderwijs of digitaal onderwijs.
 
Onderwerpen
·         onderwijskundig ontwerpen
·         ontwerpprincipes voor bètaonderwijs
·         formatief evalueren
·         onderwijs voor samenwerkend leren
·         concept-context onderwijs
·         digitaal onderwijs
 
Werkwijze
 
In deze cursus krijg je de taak om een onderwijsproduct (onderwijs- en leermaterialen) te (her)ontwerpen en te ontwikkelen voor een externe belanghebbende, in een specifieke onderwijscontext (secundair onderwijs, universiteit, PUC of Science, museum, etc.). Belanghebbenden uit verschillende disciplines zullen een reeks authentieke onderwijskundige cases (bijvoorbeeld een: les, lezing, practicum, lessenreeks, masterclass) presenteren, waaruit je een project kunt kiezen dat je interesseert. Jij en je medestudenten vormen DOT's (teacher development teams) om elkaar te helpen bij de ontwikkeling van de individuele onderwijsproducten.
 
Je ontwerpproces wordt ondersteund door middel van colleges en wekelijkse werkbijeenkomsten waarin docenten 'op maat' begeleiding geven, en waarin je feedback krijgt van medestudenten. Ook heb je daarin veel mogelijkheden om delen van je ontwerp te presenteren en uit te proberen. Indien nodig verkennen we samen ook aanvullende vakspecifieke didactische hulpmiddelen. Tegen het einde van de cursus presenteer je je ontwerp aan je opdrachtgever/expertdocent en verwerk je de feedback tot een onderwijsproduct dat door praktijkmensen in hun praktijk kan worden geïmplementeerd. Indien gewenst en mogelijk kun je je onderwijsproduct uitvoeren in de authentieke context (bijvoorbeeld school).
 
Aanwezigheid bij de theoretische en praktische bijeenkomsten is verplicht.
Voorkennis
Met succes afgerond hebben van ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ is voorwaarde om aan deze cursus deel te nemen.
Toetsinformatie
Je rapporteert over je ontwerp en het ontwerpproces in een eindverslag, waarbij je het ontworpen onderwijsproduct (bijvoorbeeld: lesmaterialen, PowerPoint, docentenhandleiding) als bijlage toevoegt. Tijdens een afsluitend symposium geef je met je ontwikkelteam een gezamenlijke introductie op jullie onderwijsthema’s en presenteer je tevens je eigen ontwerp met behulp van een poster of een mondelinge presentatie. Ook evalueer je het ontwerp van één van je medestudenten en geef je daar feedback op.
 
Daarnaast beoordeelt je opdrachtgever/expertdocent de kwaliteit van je ontworpen onderwijsproduct (bv. bruikbaarheid, relevantie voor en afstemming met de specifieke onderwijscontext, enz.).

Voorwaarde om voor beoordeling in aanmerking te komen is dat je actief een bijdrage hebt geleverd aan je eigen leren (o.a. door presenteren van eigen werk tijdens de werkbijeenkomsten) en het leren van je medestudenten (o.a. door het uitwisselen van bevindingen en het geven van feedback).

 
Bijzonderheden
Deze cursus kan gelijktijdig gevolgd worden met de cursus NWI-FNWI014 Bètawetenschappelijk Onderwijs in Context: scientific literacy (3 ec). Gezamenlijk met de cursus NWI-FNWI012 Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec) vormen deze cursussen de minor Didactiek van Bètawetenschappen (15 ec).
 
In deze cursus (NWI-FNWI013) wordt een combinatie van Nederlands en Engels gebruikt.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Final result
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3