NWI-FNWI014
Bètawetenschappelijk Onderwijs in Context: scientific literacy
Course infoSchedule
Course moduleNWI-FNWI014
Credits (ECTS)3
CategoryBA (Bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Science; Facultair Algemeen;
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Coordinator
prof. dr. E. Barendsen
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. E. Barendsen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. E. Barendsen
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. E. Barendsen
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. N.M. Derks
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
KW2  (07/11/2022 to 29/01/2023)
Starting block
KW2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listYes
Placement procedureIn order of application
ExplanationIn order of application
Aims
Aan het einde van deze cursus kun je:
 1. verschijningsvormen van scientific literacy, zoals burgerschap en digitale geletterdheid, benoemen en herkennen;
 2. uitleggen hoe je het ontwikkelen van scientific literacy kunt stimuleren in bètaonderwijs;
 3. een les voor scientific literacy samen met een vakdocent voorbereiden en uitvoeren;
 4. rond de uitvoering van je les een klein onderzoek doen naar het leren van de leerlingen en de visies van bètadocenten op scientific literacy;
 5. een eigen visie op scientific literacy in bètaonderwijs formuleren en onderbouwen.
Content
Modern bètaonderwijs is niet alleen gericht op het opleiden van toekomstige wetenschappers en technici, maar dient ook voor de ontwikkeling van leerlingen tot wetenschappelijk geletterde en verantwoordelijke burgers. Bètaonderwijs dat ontwikkeling van scientific literacy ondersteunt, biedt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om actief deel te nemen aan een multiculturele, democratische en technologische samenleving. Dit wordt ook wel burgerschapsvorming genoemd.

Bij burgerschapsvorming in de bètavakken gaat het om specifieke vaardigheden die nodig zijn om een eigen mening te vormen over maatschappelijke kwesties zoals Covid-19 vaccinatie, energietransitie en klimaatverandering, en die mening te onderbouwen vanuit een wetenschappelijk, maatschappelijk en moreel perspectief. Digitale geletterdheid is een aspect van burgerschap dat mensen in staat stelt zelfstandig, creatief en verantwoordelijk gebruik te maken van digitale technologie met behulp van ideeën uit de informatica. Tot digitale geletterdheid behoren ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

In deze cursus leer je over de verschijningsvormen van scientific literacy en over het leren en onderwijzen daarvan binnen bètaonderwijs. Je doet in duo’s een klein onderzoek naar burgerschapsvorming in de lespraktijk.

Onderwerpen
 • scientific literacy
 • burgerschapsvorming en digitale geletterdheid
 • didactische elementen van scientific literacy onderwijs
 • Engage-lesmateriaal, TeaEdu4CT-modules
 • onderzoek van onderwijs
 • bètadocenten en onderwijsvernieuwingen
Werkwijze

In deze cursus volg je interactieve colleges over elementen van bèta-specifiek burgerschapsonderwijs en maak je kennis met aspecten van onderwijsonderzoek. Je ondervindt enkele didactische werkvormen voor scientific literacy aan den lijve (bijv. perspectiefwisseling, argumenteren, invullen van een beslis-tool, ontwerpen van persona’s, modelleren & simuleren) tijdens onderwijs- en/of werkbijeenkomsten. Je bereidt daarnaast in duo’s, en samen met een vakdocent uit het voortgezet onderwijs, een burgerschapsles voor op basis van geselecteerd lesmateriaal. Jullie voeren deze les samen uit in de klas en je doet een onderzoekje naar de uitvoering van de les (zoals leeruitkomsten). Bij dit onderzoek betrek je ook de visie van bètadocenten op (implementatie van) scientific literacy in hun schoolvak. 
Presumed foreknowledge
Met succes afgerond hebben van NWI-FNWI012 ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ is voorwaarde om aan deze cursus deel te nemen.


 
Test information
De beoordeling kent een gezamenlijke en een individuele component.

Gezamenlijk: Als duo schrijven jullie een populair vakdidactisch artikel of blog voor vakdocenten over jullie onderzoek.

Individueel: Je schrijft een kort verslag waarin je reflecteert op je bijdrage aan het gezamenlijke proces en product, je leerproces en leeropbrengst van deze cursus. Daarnaast beoordeelt de docent op school het individuele aandeel in de samenwerking en communicatie in de voorbereiding van de uitgevoerde les, je algemene houding en kunde.

Voorwaarde om voor beoordeling in aanmerking te komen is dat je actief een bijdrage hebt geleverd aan je eigen leren (o.a. door deelname aan de onderwijs- en werkbijeenkomsten) en het leren van je medestudenten (o.a. door het uitwisselen van bevindingen en het geven van feedback).
Specifics
De cursus kan gelijktijdig gevolgd worden met de cursus NWI-FNWI013 ‘Ontwerp van Onderwijs in Bètawetenschappen (6 ec)’. Gezamenlijk met NWI-FNWI012 ‘Leren en Onderwijzen in Bètawetenschappen (6 ec)’ vormen deze cursussen de minor Didactiek van bètawetenschappen (15 ec).

 
Instructional modes
Course
Attendance MandatoryYes

Tests
Final result
Test weight1
OpportunitiesBlock KW2, Block KW3