SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FTR-RSBA303
FTR-RSBA303
Gender, multiculturaliteit en religie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA303
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. K.B. Smiet
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.B. Smiet
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K.B. Smiet
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM2  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
 • herkennen, analyseren en weergeven hoe opvattingen rond gender en seksualiteit functioneren binnen publieke debatten over multiculturaliteit, multireligiositeit, (nationale of culturele) ‘identiteit’, en de rol van religie in het publieke domein;
 • deze debatten en de invulling van gender en seksualiteit daarbinnen situeren en uitleggen tegen de achtergrond van theorievorming met betrekking tot secularisme en identiteitspolitiek;
 • zelf relevante casuïstiek m.b.t. de cursusinhoud herkennen in gremia van publiek debat of andere publieke media (film, documentaires, romans etc.) en deze presenteren in beknopte, aansprekende vorm, vergezeld van analyse a.d.h.v. een selectie uit aangereikte of zelfgekozen literatuur;
 • de in leerdoel 3 genoemde analyse van casuïstiek en literatuur presenteren op een wijze dat het referaat voorbereidt op geleide, goed gestructureerde onderlinge discussie;
 • de gekozen casuïstiek en literatuur uitschrijven tot een eigen bijdrage aan, of beschouwing over een feitelijke publieke discussie in heden of verleden, voor een nader te specificeren publiek.
Inhoud
How do we ‘do’ gender in politics, society, and our everyday lives? Are sex, gender and sexuality grounded in biological differences, or are they ‘made’ in cultural practices and societal structures? How have feminist and queer thinkers theorized the relation of gender and sexuality to race, capitalism, and (post)coloniality? And what happens to our understanding of gender when a intersectional lens is applied?
 
In this course you learn about different critical approaches to theorizing gender and sexuality. The course focuses on feminist and queer theories from the 1980s to the present. Taking an intersectional perspective, the course examines how gender and sexuality are co-constructed with other axes of difference, like race/ethnicity, religion, class, and nation.
Niveau

Voorkennis
 • Engelse teksten goed kunnen lezen.
 • Enige kennis van christendom en islam.
 • Toetsinformatie
  Actieve deelname, tussentijdse opdrachten, individuele presentaties en paper.
  Bijzonderheden

  Toetsinformatie
  Actieve deelname, tussentijdse opdrachten, individuele presentaties en paper.
  Voorkennis
  • Engelse teksten goed kunnen lezen.
  • Enige kennis van christendom en islam.
  Verplicht materiaal
  Literatuur
  Zowel verplichte literatuur als suggesties voor referaten worden aangereikt via Brightspace, via URL’s, links, etc.
  Werkvormen
  Werkcollege

  Algemeen
  Interactieve werkcolleges met presentaties van studenten.

  Toetsen
  Paper
  Weging1
  ToetsvormPaper
  GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

  SluitenHelpPrint
  Switch to English