SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB1030
SOW-CAOSB1030
Inleiding CAOS 2
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1030
Studiepunten (ECTS)3
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van der Veer
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Studenten kunnen verschillen in visie en benadering tussen antropologie en ontwikkelingsstudies duiden, maar ook aangeven waar de disciplinaire visies elkaar overlappen en aanvullen.
  • Studenten kunnen deze verschillende disciplinaire benaderingen toepassen op de thema’s migratie, diversiteit, arbeid, natuur en milieu, en kunnen bespreken wat voor verschillende perspectieven zij ons bieden op het thema.
  • Studenten ontwikkelen een kritisch begrip van centrale begrippen in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies, zoals ontwikkeling, moderniteit, vooruitgang, gemeenschap en cultuur.
Inhoud
Deze cursus geeft studenten inzicht in de verschillen en overeenkomsten in benadering tussen antropologie en ontwikkelingsstudies. Daarbij worden een aantal centrale begrippen die in beide disciplines een centrale plaats innemen, zoals moderniteit, ontwikkeling, gemeenschap en cultuur, kritisch besproken.
Deze cursus geeft studenten inzicht in debatten over de rol van de staat alsmede non-gouvernementele organisaties  in ontwikkeling. De debatten die bij het vak CAOS 1 zijn geïntroduceerd over de ontwikkelingen binnen antropologie en ontwikkelingsstudies – zoals bijv. Verschuivingen in het denken over de verhoudingen tussen Noord en Zuid, en de invloed van globalisering – zullen verder verdiept worden. De discussies hierover zullen toegepast worden op de centrale thema’s binnen de opleiding: markten en cultuur, arbeid en netwerken, migratie, en natuur en milieu. Daarnaast zullen alternatieve benaderingen van ontwikkeling besproken worden.
Tijdens deze cursus zullen de debatten en thema’s die aan de orde zijn gesteld bij het vak CAOS 1 (CAOSB1010) verder uitgewerkt worden. De cursus CAOS 2 is van belang voor het volgen van de vervolg cursussen in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, omdat hier belangrijke inzichten besproken worden over de wijze waarop onderzoekers binnen deze disciplines hun onderzoek verbinden met de brede overkoepelende vragen binnen de vakgebieden, en inzicht geeft in hoe zijn hun onderzoek presenteren.
De literatuur die behandeld wordt zal Engelstalig zijn, maar de colleges zullen in het Nederlands gegeven worden.
Om dit vak succesvol af te ronden wordt van de studenten verwacht dat zij de teksten die tijdens de colleges besproken worden van tevoren lezen, in staat zijn op deze teksten te reflecteren. De inzichten en reflecties worden getoetst aan de hand van een tentamen met open vragen. Deze cursus vergt per week twee a drie uur aan voorbereiding.  

Toetsinformatie
Tentamen met open (essay) vragen. Door middel van de beantwoording van de open (essay) vragen laat de student zien inzichten te hebben verkregen in de kernbegrippen en debatten binnen de vakgebieden van Culture Antropologie en Ontwikkelingsstudies, en in de verschillen en overeenkomsten tussen beide vakgebieden.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Deze cursus sluit aan bij SDG 17 Partnerschap voor de doelstellingen.
Voorkennis
CAOS 1 (CAOSB1010)
Verplicht materiaal
Artikelen
Literatuur wordt nader bekend gemaakt en beschikbaar gesteld door de docent
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Interactieve colleges, gastsprekers en documentaires.

Sustainability certificate

Werkcollege

Toetsen
Take-home tentamen
Weging4
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Presentatie
Weging1
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

SluitenHelpPrint
Switch to English