SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB1040
SOW-CAOSB1040
Politiek van verwantschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1040
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
J.H.L. Bosch, BSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. Mutsaers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 
  1. Je kunt uitleggen welke verschillende betekenissen verwantschap heeft in hedendaagse samenlevingen en hoe diverse vormen van verwantschap worden gecreëerd en onderhouden.
  2. Je kunt uitleggen hoe de studie van verwantschap zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en tegen welke achtergrond.
  3. Je kunt de kernconcepten binnen het veld van verwantschap herkennen en beschrijven.
  4. Je kunt actuele thema’s in de studie van verwantschap in verband brengen met de theorie, als ook met de actualiteit van migratie & globalisering, antropocentrisme en big data en met inachtneming van (de politieke context van) sociale ongelijkheid en diversiteit.
  5. Je kunt bestaande studies over verwantschap kritisch analyseren en met elkaar vergelijken.
Inhoud

Verwantschap is van oudsher een kernthema binnen de culturele antropologie en biedt nog altijd een fundamentele en betekenisvolle context voor diverse onderzoeksthema’s in actueel onderzoek. Het verwijst naar een brede variatie aan vormen van biologische en sociale verbondenheid die wereldwijd de basis zijn van samenlevingsvormen en –praktijken, als ook gevoelens van belonging.

Studenten maken kennis met de culturele variatie en diversiteit van verwantschap wereldwijd en leren de basisbegrippen, kernthema’s en relevante (klassieke en hedendaagse) debatten over verwantschap kennen.

Leidraad voor de cursus is Janet Carstens innovatieve boek After Kinship (2004) dat de klassieke studie van verwantschap nieuw leven inblies en de tegenstelling tussen westerse en niet-westerse samenlevingen, gekenmerkt door respectievelijk biologische/natuurlijke en fictieve/culturele verwantschap, openbrak. Analoog aan Carstens pleidooi besteedt de cursus aandacht aan het natuur-cultuur debat en aan nieuwe en alternatieve vormen van sociale verbondenheid door bijvoorbeeld adoptie, echtscheiding, of reproductieve technologieën (IVF, zaaddonorschap en draagmoederschap ). Ook staat, gelijk Carstens benadering, de koppeling centraal van het intieme niveau van verwant-zijn aan het politieke niveau van de staat.

Aanvullend op het betoog van Carsten, besteedt de cursus aandacht aan de actualiteit van:

  • Migratie en globalisering. De cursus verbreedt de focus van plaats- of natie-gebonden verwantschap naar transnationale verwantschap en nieuwe vormen van verbondenheid in hypermobiele, superdiverse en gecreoliseerde samenlevingen.
  • Het antropocentrisme in de studie van verwantschap. De cursus verbreedt de focus van verwantschap met alleen mensen naar verwantschap met de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld (more-than-human sociality).
  • Big data, algoritmes en de rol van verwantschap als voorspeller. De cursus verbreedt de focus van verwantschap als privé aangelegenheid naar de dataficatie van verwantschap in het sociale en veiligheidsdomein ter voorspelling van negatieve uitkomsten als kindermishandeling en jeugdcriminaliteit.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Deze informatie wordt één week voor aanvang van de cursus in de Cursushandleiding verstrekt
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Delen uit Janet Carsten (2004), After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De aanvullende literatuur wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De werkvorm van de cursus is een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen. Aansluitend op het thema dat in de hoorcolleges wordt gepresenteerd, gaan de studenten in de werkcolleges actief met de collegestof aan het werk.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de werkcolleges lezen studenten de opgegeven literatuur. In het college werken ze aan een verwerkingsopdracht.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER2

SluitenHelpPrint
Switch to English